سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ , ۱۹:۱۴:۴۶
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۵/۱۴ ساعت ۰۰:۳۵
لینک کوتاه مطلب:

توسعە کردستان بە بخش کشاورزی گرە خوردە است/تامین آب شرب و کشاورزی شهرهای استان از دغدغە‌های اصلی مدیریت استان بودە است/ بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی بە بیجار و حسن آباد یاسوکند هزینە می‌شود

استاندار کردستان توسعە کردستان را وابستە بە بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت در چهار سال گذشتە یکی از دغدغە های اصلی مدیریت استان تامین آب پایدار برای بخش شرب و کشاورزی بودە است.

 

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی  به شهرهای بیجار و یاسوکند حسن آباد از سد سیازاخ گفت: یکی از برنامه های دولت دوازدهم در استان تامین آب شرب و کشاوزی بود که در این راه گام‌های بلندی برداشته شد.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد اراضی کردستان آبی است و با دریافت تخصیص آب برای ۹۶ هزار هکتار میزان اراضی آبی استان به ۲۴ درصد می رسد، افزود: ۱۶ هزار و  ٨۰۰ هکتار از این میزان اجرایی و حدود شش هزار هکتار آن در دو هفته گذشته به بهره برداری رسید.

مرادنیا عنوان کرد: اعتقاد دارم که توسعه کردستان به بخش کشاورزی گره خورده است ولی در سنوات گذشته به موضوع آب بی توجهی شده است.

استاندار کردستان با بیان اینکە علیرغم وجود منابع سرشار آب شهرهای استان از جمله سنندج، قروه و دهگلان، بیجار وحسن آباد یاسوکند با کمبود آب شرب پایدار مواجه هستند، گفت: با مساعدت رئیس جمهور، سازمان برنامە و بودجە و همت موجود در استان برای آبرسانی بە شهرهای استان در قانون بودجە ردیف ایجاد شد.

مرادنیا عنوان کرد: آب سد آزاد بە سد قوچم دهگلان رسیدە و تا پایان سال از سد آزاد بە تصفیە خانە سنندج نیز آبرسانی صورت خواهد گرفت.

مقام عالی دولت در کردستان یادآوری کرد: از شهرهای استان تنها بیجار و یاسوکند حسن آباد ماندە بود کە عملیات اجرایی آبرسانی از سد سیازاخ آغاز شد.

وی  اظهار کرد: از سد سیازاخ تامین آب شرب دو شهرستان بیجار و یاسوکند حسن آباد، ۱۳۰ روستا  و بخش صنعت تامین می گردد.

وی ابراز امیدواری کرد: طبق توافقات انجام شدە با قرارگاە سازندگی خاتم الانبیا این پروژە در کمترین زمان بە اتمام برسد.

مرادنیا اضافە کرد: برای اتمام این طرح ۱۴۲ کیلومتر لولە گذاری انجام می شود و برای اتمام آن بە نرخ امروز هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بە پروژە پتروشیمی بعثت در این شهرستان نیز اشارە کرد و گفت:  این پروژە نیازمند ۷۵۰ میلیون یورو اعتبار است کە امیدواریم با بهبود اقتصاد کشور عملیات اجرایی این طرح نیز شروع شود.