شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ , ۰۲:۲۳:۲۴
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۶/۱۳ ساعت ۱۳:۲۰
لینک کوتاه مطلب:

 پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت هفتە تعاون

بهمن مرادنیا در پیامی بە مناسبت سیزدهم شهریور، روز ملی تعاون و هفتە تعاون را بە تمامی دست اندرکاران و خانوادە بزرگ بخش تعاون در استان کردستان تبریک گفت.

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان، در این پیام آمده است؛

یکی از موثرترین راه‌های رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در شرایط کنونی کشور حمایت و توجه به امر تعاون و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه این بخش مهم است.

با ایجاد تعاونی های کارآمد ، فعال و پویا و جمع آوری سرمایە های اندک میتوان تحول بزرگی در فعال ساختن ظرفیت های بالقوە اقتصادی بە وجود آورد کە علاوە بر افزایش بهرەوری، عاملی مهم در شناسایی استعدادها و توانمندی های موجود در جوانان با انگیزە استان می باشد.

با توجە بە وجود نیروی انسانی فعال و کارآمد، پتانسیل های طبیعی و خدادادی و همچنین امکان صادرات کالاهای تولیدی بە خارج از کشور جا دارد امر تعاون و تشکیل نهادهای مبتی بر همکاری، همیاری و همبستگی کە بیشترین جلوە آن در تعاونی ها نمایان است بە این رکن مهم از اقتصاد توجە ویژە شود  کە این مسئلە خود یکی از‌ بهترین ظرفیت ها در  تحقق اقتصاد مقاومتی کە  هموارە مورد تاکید رهبر معظم انقلاب ودیگر تصمیم گیران کشور است، می باشد.

اینجانب فرارسیدن روز ملی تعاون و هفتە تعاون را بە همە تعاونگران و فعالان  بخش کار و تولید  در استان کردستان تبریک می گویم و امید دارم با توکل بر خداوند بزرگ و همت جوانان این مرزوبوم شاهد رونق و افزایش شمار تعاونی های تولیدی کارآمد و صادرات محور در کردستان باشیم.