پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ , ۰۰:۵۸:۳۳
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۸/۴ ساعت ۱۶:۳۱
لینک کوتاه مطلب:

عقب ماندگی های کردستان برای جبران نیازمند جهش است/ موفقیت ها و دستاوردهای استان حاصل تلاش جمعی بودە است/ بانک های استان برای تولید و اشتغال در استان همکاری بیشتری داشتە باشند

استاندار کردستان  تاکید کرد کە برای جبران عقب ماندگی های استان در همە بش ها نیازمند جهش و تلاش مضاعف هستیم.

بە گزار ش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه شورای اداری و تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه برای توسعه استان کارهای مهم وحیاتی در چند سال گذشته انجام شد، گفت: اگر موفقیتی در استان به دست آمده حاصل کار جمعی و همراهی و همکاری نهادهای نظامی، امنیتی،قضایی و دستگاههای نظارتی با ادارات بوده است.
وی عنوان کرد: ما هیچ وقت مدعی نبودیم که در استان معجزه کرده ایم و با توجه به مجموع شرایط کشور و عقب ماندگی های تاریخی استان آنچه در توان داشتیم برای توسعه کردستان به کار گرفتیم.
وی اذعان کرد: مسئله تحریم، گرانی و سخت بودن کار عمرانی در استان به دلیل شرایط جغرافیایی از جمله موانع بودند، اما ماهمه با هم تلاش کردیم که دراستان اقدامات و کارهای اساسی و زیربنایی شکل بگیرد.
مرادنیا با تقدیراز عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان که با کار شبانه روزی بستر توسعه استان رامفراهم نمودند، گفت: از این سازمان و مجموع مدیران دستگاه های اجرایی میخواهم با جدیت هرچه تمامتر مباحث بودجه ای استان را دنبال کنند.
استاندار کردستان اضافه کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز برای گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری بانک ها بسیار تلاش کردند.
وی افزود: لازم است همه بانک های استان گام های بلندتری در حمایت از تولید و اشتغال استان بردارند و در پرداخت تسهیلات کوتاهی نکنند.
مرادنیا با اشارە بە وجود دو مشکل اساسی کمبود گاز و آب شرب سنندج بە مدیران مربوطە هر دو دستگاە تاکید کرد کە تمهیدات و برنامە ریزی های لازم را برای  هر دو بخش داشتە باشند تا استان با مشکلی مواجە نشود.
استاندار کردستان همگان را بە دیدن کارهای انجام شدە در استان و داشتن دید مثبت در استان فراخواند و گفت: ما متاسفانە عادت کردەایم کە نکات منفی را هموارەنشان دهیم و از نشان دادن نکات مثبت پرهیز می کنیم.
وی اضافە کرد: دانشگاه های استان، آموزش‌ و پرورش و ورزش و جوانان  و بعضی ادارات دیگر توانستەاند در سطح ملی و بین المللی موفقیت های زیادی بە دست آوردند ولی متاسفانە جامعە از‌این دستاوردها بی خبر است.
در این جلسە از ۱۹ دستگاە اجرایی برگزیدە در جشنوارە شهید رجایی تجلیل شد.