چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ , ۰۷:۰۱:۲۴
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۸/۹ ساعت ۱۶:۵۲
لینک کوتاه مطلب:

جمع آوری معتادان متجاهر مطالبه عمومی مردم است/ موضوع پیشگیری هموارە باید بە صورت جدی در دستور کار باشد

استاندار کردستان عنوان کرد کە یکی از مطالبات و خواسته های عمومی مردم جمع آوری معتادان متجاهر است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با بیان این مطلب گفت: حضور معتادان متجاهر در فضای عمومی جامعه و سطح خیابانها برای مردم آزار دهنده است و بر همین مبنا باید نسبت به جمع آوری آنان اقدام شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع پیشگیری باید همواره به عنوان یک مقوله مهم در دستور کار باشد، اظهار کرد: بی گمان اگر ما در امر پیشگیری جدی و برنامە داشتە باشیم از تبعات و آسیب های بعدی در امان خواهیم ماند.
مرادنیا افزود: امر پیشگیری بسیار کم هزینە تر از درمان است و مدیران باید این مسئلە را باور داشتە باشند و در راستای عملیاتی شدن برنامەهای پیشگیرانە جدی تر وارد عرصە شوند.
استاندار کردستان همچنین توجە بە سلامت دانش آموزان و ارائە آموزش های لازم در مدارس برای پیشگیری از مواد مخدر را لازم ارزیابی کرد و گفت: در مدارس با الگوسازی های موفق و همچنین اطلاع رسانی درست و علمی می توان تا حدود زیادی تاثیر گذار بود.
مرادنیا عنوان کرد: در طرح یاریگر آموزش وپرورش‌ بە این ادارە از هر جهت کمک خواهیم کرد تا مدارس ما از شر مواد مخدر در امان بمانند و امیدواریم این طرح بر خانوادە ها نیز اثرگذار باشد.
وی در ادامە رشد روز افزون مواد مخدر در جامعە را نشان ناموفق بودن برنامە ها ذکر کرد و افزود: در مبارزە با مصرف مواد مخدر در جامعە خوب عمل نشدە و در این مسیر جای رسانە، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی خالی بە نظر می رسد.
استاندار کردستان تصریح کرد: تا لحظەای کە در استان مسئولیت دارم مبارزە با مواد مخدر را بە عنوان یک وظیفە اخلاقی و انسانی برای خود تلقی می کنم و از هیچ کمکی در این راە دریغ نخواهم کرد.