استاندار

معرفی استاندار

  • نام : عبدالمحمد زاهدی
  • محل تولد:  بروجرد
  • تاریخ تولد : 1328
  • تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

  • معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان
  • معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه
  • استاندار ایلام
  • استاندار چهارمحال و بختیاری
  • استاندار مرکزی
بالا

معرفی استانداران پیشین

ردیفنامشروع مسئولیتردیفنامشروع مسئولیت
1 ابراهیم یونسی 1358/01/01 8 عبدالحسین باقرزاده 1367/12/11
2 محمدرشید شکیب 1358/04/24 9 حمیدحاجی عبدالوهاب 1368/08/13
3 حسین شاه اویسی 1358/10/03 10 حسن زهره ای 1372/07/11
4 محمدعلی مهرآسا 1359/03/01 11 محمدرضا رحیمی 1372/07/22
5 ناصر ارسطوایرانی 1359/10/30 12 عبدالله رمضان زاده 1376/07/04
6 علیرضا شیخ عطار 1360/06/03 13 اسدالله رازانی 1380/07/10
7 محمدحسن اصغرنیا 1360/09/22 14 اسماعیل نجار 1384/10/15
8 علیرضا تابش 1363/09/10  15  علیرضا شهبازی 1389/04/15