دفتر استاندار

مشاور و سرپرست حوزه استاندار
عبدالرضا میقانی

شماره های تماس با دفتر استاندار

  • تلفن: 2263820 و 2263821
  • فاکس: 2263817
بالا