اداره حراست

مشاور استاندار و مدیر کل  حراست
 • نام : محمد مبین

 

 

 

 


معاون اداره کل حراست
   • نام : یدالله تاهو

 

با حراست بیشتر آشنا شوید

دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب 1368/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و به لحاظ ویژگیها، وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه های تشکیلاتی، مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان ، بررسی و احراز تخلفات اداری مالی ، حفاظت از تاسیسات و اماکن ، اسناد و مدارک را عهده دار می باشد.بنابراین سیاست و روش حراستی اجمالاً مبتنی و به لحاظ موارد ذیل خواهد بود:

 • 1- اهتمام و پاسداری از دستاوردهای انقلاب ، تبلیغ تفکرات بسیجی ، بذل مساعی و تلاش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس اسلامی به عنوان اساسی ترین وظیفه دستگاه حراست.
 • 2- ممانعت و اعتراض از اعمال و تعصبات خشک و بی مورد و روشهای تنگ نظرانه و متحجرانه و هرگونه انحصار طلبی در انجام وظایف سازمانی واحد.
 • 3- مجاهدت در شناساندن دستگاه حراست به عنوان محرم تامین امن برای عموم ( مسئولین ، مدیران و کارکنان و ارباب رجوع) به منظور انعکاس نقطه نظرات و تخلفات و درخواستهای مشروع آنان و تلاش در رسیدگی و اقدامات لازم مطابق ضوابط برای اجابت درخواستهای منطقی و قانونی مشارالیهم.
 • 4- شناسیائی نقاط ضعف و قوت مجموعه به منظور تمهید و ارایه راه کارها و خط مشی های مناسب در جهت رفع نارسائی ها و مشکلات موجود به مدیر دستگاه
 • 5- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرائی و بهره برداری کامل از تجارب مکتسب.
 • 6- همکاری تنگاتنگ و صمیمانه با مقامات و دیگران در تحقق اهداف سازمانی و اهتمام و تلاش در القاء و تبین جایگاه حراست به عنوان مشاورین امین و نستوه به مدیران و بذل مساعی مشترک در تبادر و تحقق این ایده که : مدیران و مسئولین حراست برای همدیگر می باشند نه در مقابل و رو در روی هم.
 • 7- شناساندن دستگاه حراست و بذل توجه وافر در اینکه اقدامات حراست در تمام موارد مستدل و مستند و متکی به اسناد و مدارک قابل استناد می باشند و از توجه و اقدام به گزارشات غیر مستند و غیر موجه جداً پرهیز و اجتناب خواهد شد.
 • 8- توجه و اهتمام مستمر و کامل در جهت سالم سازی محیط کاری و اداری سازمان و جلوگیری از بروز جو تشنج و تهدید و ارعاب وحشت برای جلوگیری از تقلیل بازده و اعتماد کاری کارکنان ، اعتماد کامل متقابل و حسن ظن به یکدیگر.
 • 9- اهتمام و به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر در مسائل مبتلا ..... و در همه امور.
بالا

منشور اخلاقی و سازمانی حراست

 • 1) عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
 • 2) رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئلیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان
 • 3) تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان
 • 4) رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
 • 5) رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ ابرو و اسرار کارکنان
 • 6) تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
 • 7) تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی
 • 8) تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان
 • 9) شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
 • 10) بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز
 • 11) توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع
 • 12) اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی : حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو
بالا

وظایف حراست به طور خلاصه

 • 1) تعیین صلاحیت
 • 2) حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه بندی شده
 • 3) ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی
 • 4) طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه
 • 5) شناسائی عوامل و عناصر ایجادکننده نارضایتی
 • 6) پیش بینی ، پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
 • 7) تدوین دستورالعملهای حفاظتی
 • 8) نظارت و کنترل تردد کارکنان و مترددین به تاسیسات و اماکن
بالا

تماس با حراست

 • مسئول حراست: 2263824 - 0871
 • مسئول دفتر ریاست حراست: داخلی 2352
بالا