فرمایشات مقام معظم رهبری

رهنمودهای مهم مقام معظم رهبری درباره رسالت مردم و مسئولیت خطیر مجریان و ناظران انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

1-   اقتدار نظام، اتکا به مردم است.

2-   مجلس مظهر آرای مردم در اداره ی نظام اسلامی است

3-  کسانی که زیان گویا و قلم توانا و آبرویی پیش مردم دارند، مردم را توجیه و تشویق کنند و آدم های خوب را به آنها معرفی نمایند.

4-   در امر نظارت بر انتخابات، قانون و موازین ملاک و معیار باشد نه مذاقها و سلایق شخصی

5-  وظیفه و تکلیف شرعی رای دهندگان رعایت حرمت رای خویش و انتخاب اصلح ترین و پاک ترین افراد است.

6-   کسانی که با خرج کردن پول، افراد را وادار به رای دادن به نفع خود می کنند صلاحیت مجلس را ندارند.

7-  مردم فهیم و با شعور مراقب باشید که آدم های اهل سوء استفاده و بی اعتقاد به رسالت انقلابی و مسئولیت نمایندگی و کسانی که می خواهند فقط وارد مجلس شوند تا سوء استفاده بکنند را انتخاب نکنید.