آخرین خبرهای سازمانهای مردم نهاد

برگزاری جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد

10/8/1390 12:24 - جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد در مورخ 01/08/1390در محل امور اجتماعی و با حضور مدیر کل نهاد کتابخانه های استان ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان برگزار گردید.ادامه

دیدار استاندار کردستان با اعضا ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد

17/11/1389 10:44 - جلسه دیدار استاندار کردستان با اعضا ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد استاندر تاریخ 01/11/1389درمحل استانداری برگزار گردیدادامه

افتتاح کانون هموفیلی نمایندگی استان کردستان

23/10/1389 09:28 - کانون هموفیلی ایران نمایندگی استان کردستان باحضور مدیرعامل کانون ایران ومدیرکل اموراجتماعی استانداری کردستان افتتاح گردید.ادامه

همایش توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد

15/10/1389 07:04 - همایش توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد درتاریخ 04/10/1389روز شنبه درمحل استانداری برگزار گردید.ادامه

همایش دستاوردها وتوانمندیهای سازمانهای مردم نهاد استان کردستان

1/10/1389 10:17 - همایش دستاوردهاوتوانمندیهای سازمانهای مردم نهاد استان کردستان روز شنبه تاریخ 04/10/1389 درمحل استانداری کردستان برگزار می گردد.ادامه

جلسه هیات نظارت برسازمانهای مردم نهاد درتاریخ 09/09/1389درمحل استاندار ی برگزار گردید

16/9/1389 09:42 - جلسه هیات نظارت برسازمانهای مردم نهاد به منظور رسیدگی به درخواست های تاسیس با حضور اعضا برگزار گردید.ادامه

به مناسبت روزجهانی دیابت انجمن حمایت ازبیماران دیابت استان کردستان همایش دیابت رابرگزارنمود.

2/9/1389 12:28 - به مناسبت روز جهانی دیابت انجمن حمایت ازبیماران دیابتب استان کردستان باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان وسازمان ملی جوانان همایش دیابت را در کانون امام خمینی شهرستان سنندج برگزار نمود .ادامه

دومین جلسه هماهنگی برگزاری سازمانهای مردم نهاد تشکیل گردید

24/8/1389 08:38 - دومین جلسه هماهنگی برگزاری همایش توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد روز شنبه تاریخ 22/08/1389تشکیل گردید.ادامه

نمایشگاه کتب ومجلات ،نرم افزاروفیلمهای هوا نوردی وتخصصی انجمن پرواز جوان

22/8/1389 10:27 - انحمن پروزار جوان با ساخت کانکس متحرک توسط اعضای انجمن وبرپایی نمایشگاه سیار کتب ،نرم افزاروفیلمهای هوانوردی وتخصصی دستاوردهای انجمن را درمعرض دید علاقه مندان قرارداد.ادامه

همایش بهداشت روان

22/8/1389 10:10 - به مناسبت هفته بهداشت روان30-24مهرماه ودهمین سال فعالیت جمعیت همیاران سلامت روان درروز پنجشنبه 29/07/1389همایش سلامت وبهداشت روان توسط جمعیت همیاران سلامت روان برگزار گردید.ادامه

صفحه