اطلاعیه های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان، ایرج حسن زاده

 

 

 

 

 

 

اخبار انتخابات

اطلاعیه شماره 24 ستاد انتخابات كشور صادر شد

26/3/1392 20:27 - ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه شماره 24 به اطلاع می رساند ، با موافقت وزیر محترم كشور اخذ رأی به مدت یك ساعت دیگر یعنی تا ساعت 21 ( نه شب ) در شهرهای سراسر كشور و حوزه های انتخابیه خارج از كشور تمدید می گردد. ادامه

اطلاعیه شماره 31 ستاد انتخابات کشور صادر شد

26/3/1392 19:25 - ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 31 به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شکایت دارند، می توانند تا روز دوشنبه مورخ 27/3/92 شکایت مستند خود را به هیأت های اجرایی یا نظارت شهرستانهای مربوطه مستقر در فرمانداریها یا دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم نمایند.ادامه

اطلاعیه شماره 30 ستاد انتخابات کشور صادر شد

26/3/1392 19:21 - ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 30 پایان رأی گیری در شعب شهرتهران را در ساعت (23) اعلام می دارد و بدین ترتیب اخذ رأی در سراسر کشور به اتمام می رسد. ادامه

اطلاعیه شماره 29 ستاد انتخابات کشور صادر شد

26/3/1392 19:19 - ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 29 به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی و نمایندگان فرماندار می رساند ، پس از اتمام زمان اخذ رأی، قبل از هر اقدامی ابتدا آرایی که اشتباهاً به صندوق انتخابات دیگر انداخته شده را با حضور ناظران محترم به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس شمارش آراء با اولویت انتخابات ریاست جمهوری آغاز گردد. ادامه

اطلاعیه شماره 28 ستاد انتخابات کشور صادر شد

26/3/1392 19:17 - ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 28 ، پایان رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی، میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری را در سراسر کشور بجز شهر تهران اعلام می نماید. رأی گیری در کلیه شعب شهر تهران تا یک ساعت دیگر یعنی ساعت 23 تمدید می گردد . ادامه

اطلاعیه شماره 27 ستاد انتخابات کشور صادر شد

26/3/1392 19:16 - ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 27 به اطلاع هموطنان عزیز می رساند، براساس قانون، حضور نمایندگان محترم نامزدها تا پایان زمان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه در شعب اخذ رأی بلامانع است.ادامه

اطلاعیه شماره 26 ستاد انتخابات کشور صادر شد

26/3/1392 19:15 - ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 26 به اطلاع هموطنان عزیز می رساند، بنابر درخواست ستادهای انتخـابات استانها و حوزه های انتخابیه سراسر کشور مبنی بر درخـواست تمدید مدت اخذ رأی و نظر به موافقت وزیر محترم کشور زمان اخذ رأی به مدت یک ساعت دیگر یعنی تا ساعت 22( 10 شب ) تمدید می گردد.ادامه

اطلاعیه شماره 25 ستاد انتخابات كشور صادر شد

26/3/1392 19:05 - ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه شماره 25 به اطلاع اعضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار می رساند، رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده می بایست ادامه داشته و درب های شعب اخذ رأی به روی رأی دهندگان محترم باز باشد.ادامه

اطلاعیه شماره 23 ستاد انتخابات كشور صادر شد

24/3/1392 20:12 - ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه شماره 23 به اطلاع اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی می رساند ، به رأی دهندگان تذكر دهند كه نام نامزد مورد نظر خود را حتماً در برگ رأی مربوط به همان انتخابات درج نمایند، و برگهای رأی انتخابات در صندوقهای مربوط به خود ریخته شود. ادامه

اطلاعیه شماره 22 ستاد انتخابات كشور صادر شد

24/3/1392 20:11 - ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه شماره 22 به اطلاع اعضای شعب ثبت نام جهت اخذ رأی می رساند ، باید ابتدا شناسنامه مراجعه كننده را دقیقا بازدید نمایند تا مطمئن شوند كه صفحات شناسنامه متعلق به همان شناسنامه باشد و صفحه مربوط به انتخابات نیز به مهر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی ممهور نشده باشد.ادامه

صفحه