قوانین و مقررات صادرات و واردات

قانون مقررات صادرات و واردات 1372

ماده (12) : واردات قبل از صادرات مواد كالاهای مورد مصرف در تولید، تكمیل، آماده سازی و بسته بندی كالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه كه جنبه هزینه یا كارمزد دارد، معاف است.

  • تبصره الف: چنانچه كالای ساخته شده از مواد و كالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
  • تبصره ب: وارد كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارائه پروانه گمركی آن برای رفع تعهد كافی است.
بالا

آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات (ورود موقت)

ماده (24) : شرایط صدور مجوز واردات قبل از صادرات، مواد اولیه و كالاهایی مورد نیاز در تولید، تكمیل، آماده سازی و بسته بندی كالاهای صادراتی موضوع ماده 12 قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:

  • 1- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به كارخانجات، شركتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنعتی) كه دارای پروانه معتبر می باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونیها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده نمایند كه با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
  • 2- حداكثر میزان واردات مواد اولیه و كالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت رسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید كننده كالا می باشد.
  • 3- صادركنندگانی كه نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند، موظفند حداقل به میزان 125 درصد ارزش كالای وارداتی موقت، كالای ساخته شده صادر نمایند.
  • تبصره: مهلت صدور كالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا كالاهای تكمیل، آماده یا بسته بندی شده یا كالاهای موضوع این ماده، یك سال پس از تاریخ ورود مواد اولیه می باشد. این مهلت در شرایط خاصی با تشخیص و موافقت گمرك ایران تا یك سال دیگر قابل تمدید است. برای ورود موقت كالاهای موضوع این ماده ، گمرك با رعایت قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی آن ، تعهد یا سفته یا ضمانت نامه بانكی تا یك برابرحقوق ورودی به تشخیص گمرك اخذ خواهد نمود .
بالا

آئین نامه اجرایی بند پ تبصره 19 قانون برنامه سوم توسعه

(مواد 11و12و13و14 تصویب نامه شماره 1020/ت، 28345/هـ مورخ 16/1/82 هیئت محترم وزیران )
شرایط برخورداری از جوایز صادراتی به میزان نیم تا سه درصد قیمت پایه و ارایه آن بشرح ذیل اعلام گردیده است:
   (1) دارا بودن كارت بازرگانی معتبر
   (2) عضویت در CD بانك اطلاعات صادر كنندگان.
   (3) اصل اظهارنامه صادراتی ممهور به مهر خروج كالا.
   (4) اصل بارنامه حمل كالا و یا فتوكپی برابر اصل كه به تأئید شركت حمل كننده رسید باشد.
برای مثال كلیه صادركنندگان حیوانات و پرندگان زنده 5/0 درصد، انواع خشكبار 2%، مصالح ساختمانی و انواع شوینده ها، مصنوعات پلاستیكی و پلیمری، لوازم و محصولات غذایی، محصولات چوبی و سلولزی و لوازم خانگی و تجهیزات برقی و الكترونیك 3% ، همچنین صدور كالا و خدمات به بازار جدید مشمول 2% جایزه صادراتی و صدور كالا و خدمات جدید مشمول 3% جایزه صادراتی علاوه بر جوائز ارزش افزوده خواهد بود. به شركتهای كه بیش از 5 میلیون دلار در سال صادرات داشته باشند 1% جایزه اضافی پرداخت می شود.

بالا