34588/ت31434 ه
27/7/1383

رئیس جمهور
تصویب‌نامه هیئت وزیران
بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

هیئت وزیرات در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
   1. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و استان باید نظرسنجی از مردم در خصوص نحوه ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی را با كمك مراكز نظرسنجی موجود در آذرماه هر سال انجام دهند و نتایج آنرا در سطح استان و شهرستان در بهمن ماه استخراج و به اطلاع مردم و مسئولان رسانده و نتایج ملی اطلاعات سنجش رضایت مردم را در تیر ماه هر سال استخراج و پس از تحلیل به اطلاع مردم و مسئولان می‌رسانند.
   2. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و استان براساس گزارشهای واصل شده از واحدهای استانی و نتایج بازرسان طرح تكریم مردم در آبان و اردیبهشت ماه هر سال، عملكرد واحدهای استانی را تحلیل نموده و رتبه‌بندی واحدهای استانی را از نظر كیفیت خدمت به مردم به اطلاع مسئولان رسانده و نتایج عملكرد دستگاه‌های اجرایی (مشتمل بر واحدهای ستادی و استانی) را سالیانه جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل نموده و نتایج آن را تا پایان تیر ماه هر سال به اطلاع وزراء و رؤسای سازمانهای مستقل و استانداران می‌رسانند.
   3. وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل و استانداران براساس رویه پیش‌بینی شده در تصویب‌نامه شماره 21619/ت/26394 ﻫ مورخ 10/6/1371 هیئت وزیران، در خرداد هر سال بر اساس نتایج سنجش رضایت مردم و ارزیابی عملكرد طرح تكریم در دستگاه‌های اجرایی نسبت به تشویق و تقدیر و یا برخورد با افراد و واحدهای بی‌توجه به مردم اقدام نمایند و نتایج آن را در وضعیت استخدامی كاركنان و مدیران تأثیر دهند.
   4. نتایج سنجش رضایت مردم و ارزیابی عملكرد اجرای طرح تكریم مردم در دستگاه‌ها در هر سال در جشنواره شهید رجایی مطرح و ضمن اعلام پنج دستگاه كه بالاترین نمره رضایت مردم را كسب كرده‌اند به همراه یك وزارتخانه یا سازمان و استان برتر، از مدیران و كاركنان آنها به نحو مقتضی تقدیر و تشویق به عمل خواهد آمد.
   5. اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب‌نامه در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شود.

محمد رضا عارف    
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات كشور، دیوان عدالت اداری، اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی كل كشور، اداره كل حقوقی، اداره كل قوانین و مقرارت كشور، كلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.