اداره کل مدیریت بحران استان

مدیر کل مدیریت بحران استان
  • نام : آرتیکاس اقبال
آدرس: سنندج، بلوار پاسداران، نبش بلوار شهدای نیروی انتظامی، ساختمان شماره 2 استانداری
 تلفن تماس: 1- 6666200 (0871) تلفکس: 6666202 (0871)
تلفنخانه: 9-6666180 (0871) داخلی‌های 332 الی 336