اهداف و وظایف اداره روابط عمومی و امور بین الملل • 1 – برگزاری جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی واحدهای استانی دستگاههای اجرایی به عنوان دبیر و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا .
  2 – برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی استانداری و انتشار هر گونه خبر پس از تأیید ریاست و یا معاون شورا .
  3 – تهیه و تنظیم ملاقاتهای عمومی، مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی و سخنرانیهای استاندار و معاونین استانداری ، مدیران کل و فرمانداریها براساس خط مشی های تعیین شده .
  4 – نظارت مستمر بر مصاحبه و انتشار اخبار سایر دستگاهها اعم از مرکز استان و شهرستان .
  5 – تشکیل جلسات، برپایی سخنرانی ها، برنامه ریزی مراسم و بازدیدهای مسئولین استانداری با همکاری واحدهای مربوط .
  6 – برقراری و ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور ، بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط مشی های شورای اطلاع رسانی دولت .
  7 - برقراری و ارتباط مستمر با روابط عمومی دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در استان به منظور ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های ابلاغی در زمینه وظایف مربوط .
  8 – ارتباط مؤثر و مستمر با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به منظور کسب نظرات مشورتی در رابطه با مسائل مختلف استان و همچنین مشکلات مبتلا به مردم در حوزه انتخابیه و انعکاس آن به مقامات اجرایی استان .
  9 – نظارت مستمر بر هر گونه انتشار موارد تبلیغاتی و انشاراتی بخصوص نشریات مکتوب و الکترونیکی مرتبط با استانداری و بنرها و پارچه نوشته های همه واحدهای استانداری .
  10 - هماهنگی ، سازماندهی و مدیریت ارتباطات رسانه ای پایگاه اطلاع رسانی استانداری با استفاده از ابزار نوین فناوری اطلاعات و افکار سنجی عمومی و دستگاهی.
  11 – همکاری با رسانه های جمعی در انعکاس عملکرد استانداری ، پاسخگویی به هر گونه ابهام در دستگاه مربوطه و نظارت بر هر گونه انتشار جوابیه رسانه ها .
  12 – بررسی جراید و رسانه ها، جمع آوری اطلاعات و اخبار روز و رویدادهای مهم و انتقال سریع به استاندار .
  13 – انجام هماهنگی در تأسیس و نگهداری کتابخانه تخصصی متناسب با فعالیت های واحدهای مختلف استانداری .
  14 – تهیه و ارسال گزارش عملکردها و اقدامات انجام شده در قالب الکترونیکی به دفاتر وزارتی و روابط عمومی وزارت کشور .
  15 – مستند سازی اقدامات استانداری در قالب تهیه فلیم ، عکس و انتشارات و آرشیو آن .
  16 – هماهنگی و نظارت بر برگزاری نمایشگاه و جشنواره های مرتبط با استانداری .
  17 – ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های ابلاغی در زمینه وظایف مربوطه .