وظایف دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت


  • مطالعه و بررسی در زمینه فن­آوری سخت افزاری ونرم افزاری و نوآوری­ها و طرح­های جدید به منظور ارتقای سطح کارآیی و واحدهای استانداری .
  • برنامه­ریزی به منظور پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از امکانات ، تامین و تجهیز لوازم و وسائل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز
  • اظهار نظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده امکانات سخت افزاری و نرم افرازی .
  •   پیاده­سازی و نصب و راه­اندازی سیستم­های کاربردی محدود و نیمه گسترده
  •  تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل­های اجرایی به منظور بهره­برداری کاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه­ای .
  • توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم­های کاربردی فناری اطلاعات و بررسی نیازها و تقاضای دریافتی و ارائه خدمات لازم در یان زمینه .
  • مهارتهای تخصصی کارکنان و بهره وری بهینه در یان زمینه با به منظور ارتقاء و افزایش مهارتهای تخصصی کارکنان و بهره­وری بهینه در این زمینه با همکاری دفتر اموزش و پژوهش .
  •  ارزیابی عملکرد و شناخت و سنجش پیشرفت فناوری اطلاعات در واحدهای استانداری و ارائه راهکارهای مناسب جهت جل مشکلات در استان و شهرستان­های تابعه.
  •  تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستمهای اتومماسیون اداری ، انتخابات ، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی در استانداری .
  • ساماندهی و طبقه بندی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و هدایت یکپارچه در زیمنه فناوری اطلاعات در مجموعه استان .
  • بررسی و رفع آسیب پذیری­های نرم افزارو سخت افزار وسرویس­های شبکه و پیش­بینی­های لازم در زمینه تهدیدات و حوادث غیرمترقبه و ایمن سازی مجموعه سیستم­های نرم افزاری و سخت افزاری .
  • در راستای تحقق دولت الکترونیک و در حیطه وظایف حاکمیتی استانداری ، تهیه و طراحی و توسعه پورتال به منظور هماهنگی ،کنترل و هدایت و توسعه پورتال استانداری در جهت راتقاء بهره­وری سیستم­ها و زیرسیستم­ها.
  •  برگزاری همایش­ها و سمینارها و... در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط.