اهداف و وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی

 • مطالعه، تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی میان مدت و كوتاه مدت استان در چارچوب برنامه كلان كشور.
 • نظارت برانطباق فعالیت های اقتصادی استان با اهداف و خط مشی های توسعه ملی و منطقه ای.
 • تهیه و تدوین گزارش های سالانه اقتصادی استان.
 • انجام بررسی و ارائه برنامه های امور اشتغال و سرمایه گذاری در استان و انجام وظایف كارگروه های ذیربط.
 • همكاری و تهیه راهكارهای لازم در امور مربوط به توسعه صادرات.
 • بررسی و شناخت بمنظور بهره برداری از كلیه امكانات موجود استان در زمینه كشاورزی، دامپروری، صنعتی، خدماتی و نظایر آن در جهت توسعه و پیشبرد برنامه های كشاورزی و دامپروری و صنعتی استان و ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب به دستگاه های اجرائی ذیربط و انجام پیگیری های لازم برای رفع نارسائی ها و مشكلات و مسائل آنان.
 • انجام مطالعات و بررسی های لازم بمنظور شناخت استعدادهای رشد كشاورزی ، دامپروری و تولیدی استان در جهت كمك به تعیین سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و تولیدی استان در چارچوب اصول كلی توسعه اقتصادی كشور.
 • هماهنگی و همكاری با دستگاههای اجرائی ذیربط در امر احیاء ، گسترش، توسعه و بهره برداری از مراتع، جنگل ها و اراضی مستعد كشاورزی در سطح استان.
 • هماهنگی بین ارگان های ذبربط در زمینه بسیج امكانات بمنظور انجام امور مربوط به اسكان ، بهداشت، آموزش و تامین مراتع و سایر تسهیلات رفاهی عشایر.
 • نظارت در تهیه و تنظیم طرح های كشاورزی، دامپروروی، صنعتی ، ‌عمرانی و اقتصادی و .. با توجه به تجارب اجرائی و ضرورت ها و جهات سیاسی و اجتماعی منطقه.
 • هماهنگی و همكاری با ارگان های ذیربط در امر صنعت،‌تولید، معادن، و فلزات و كشاورزی و ارائه گزارشات پیشرفت امور اقتصادی وتولیدی استان به مقامات مافوق و سایر مراجع ذیربط.
 • نظارت و مراقبت در تشكیل جلسات و فعالیت های كشاورزی شهرستان های تابعه و همچنین بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادات دستگاههای اجرائی استان درارتباط با مسائل مربوط به كشاورزی.
 • نظارت و هماهنگی در امر مطالعه و بررسی امور مربوط به آب و آبخیزداری وتهیه طرح در امور آب استان و برنامه ریزی در خصوص استفاده بموقع و بجا از رودخانه ها و آب های تحت الارضی وسطح الارضی استان.
 • ایجاد هماهنگی در زمینه امور بانكی استان.
 • نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و كالاهای اساسی و سایر مواردیكه از طریق دولت سهمیه بندی می شود.
 • تشكیل جلسات و كارگروه های مربوط كنترل و قیمت گذاری كالای استان و پیگیری مصوبات تا مرحله اقدام.
 • تامین موجبات ونظارت و مراقبت در تشكیل جلسات شورای آرد و نان استان و همچنین اجرای سیاست دولت در قبال آرد و گندم.
 • انجام بررسی های لازم بمنظور ارائه پیشنهادات مناسب به ارگان های اجرائی استان در جهت رفع مسائل و مشكلات ناشی از اجرای طرح ها و فعالیت های مربوط به صادرات غیر نفتی استان، ارتقاء سطح كیفیت اینگونه صادرات در حد انطباق ویژگی های آن با استانداردهای قابل قبول كشورهای وارد كننده و فرهم آوردن موجبات تشویق و توجیه صادر كنندگان محلی به انجام سرمایه گذاری های بیشتر در زمینه های فوق ضمن تاكید بر رعایت معیارهای مذكور با همكاری سازمان ها و مراجع ذیربط.
 • پیشنهاد انجام رایزنی های لازم با نمایندگی های کشورهای خارجی، مستقر در جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت امور خارجه بمنظور معرفی كیفی و كمی و همچنین تنوع صادرات غیر نفتی محلی و اهتمام در فراهم ساختن زمینه صدور این قبیل كالاها توسط دستگاههای اجرائی استان با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط.