دوره آموزشی ضابطین قضایی پسماند شهری در سنندج آغاز شد

خبر گزاری مهر 23/9/87

نخستین دوره آموزشی استانی پسماند شهری با حضور بیش از 65 نفر از کارشناسان شهرداری های استان در سنندج کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نخستین دوره آموزشی پسماندهای شهری کردستان با حضور بیش از 65 نفر از کارشناسان شهرداری های استان از ظهر امروز در مرکز آموزش استانداری کردستان کار خود را آغاز کرد.

این دوره آموزشی با هدف تبیین اهداف و سیاست های کاری ضابطین قضایی پسماند و به مدت سه روز و در سرفصل های مختلف برگزار می شود.

در این دوره آموزشی قرار است کارشناسان و افراد حاضر با حدود وظایف و اختیارات ضابطین، تعامل ضابطین با سازمانها و نهادهای مرتبط با مدیریت پسماند، آشنایی با تخلفات و جرایم قانون مدیریت پسماند آشنا شوند.

در مراسم آغازین این برنامه آموزشی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار داشت: طرح ضابطین قضایی پسماند یکی از اساسی ترین نیاز های مدیریت شهری درمقابله با ناهنجاریهای پسماند است.

موسی مرادیانی افزود: ضابطین قضایی پسماند قدرت تصمیم گیری شهرداریها را در زمینه ساماندهی وضعیت پسماندهای شهری افزایش می دهد و گام موثری درجهت بهبود وضعیت خدمات شهری است.

وی در پایان گفت: هر گونه بی نظمی در بحث پسماند می تواند نتایج و آثار مخربی را در شهرها به دنبال داشته باشد و به دلیل همین اهمیت شهرداری ها باید نگاه خود به این مقوله را تغییر داده و برای ساماندهی آن برنامه ریزی نمایند.

درپایان این دوره برای شرکت کنندگان پس ازموفقیت در آزمون کارت ضابط قضایی صادر می شود.

24 آذر 87