برگزاری جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد

جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد در مورخ 01/08/1390در محل امور اجتماعی و با حضور مدیر کل نهاد کتابخانه های استان ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان برگزار گردید.

دومین جلسه هم اندیشی با سازمانهای مردم نهاد به منظور تبادل نظر در خصوص راه اندازی کتابخانه های عمومی مشارکتی ،کمک به ارتقای فرهنگ مطالعه مفید وهمچنین انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین سمنها ی  مرتبط با موضوع  فعالیت واداره کل کتابخانه های عمومی استان روز یکشنبه مورخ 01/08/1390در محل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان با حضور آقای رحمانی آبیدر مدیر کل امور اجتماعی وجناب آقای رستگار مدیر کل کتابخانه های عمومی استان وجمعی از مدیران سازمانهای مردم نهاد برگزار گردید .در جلسسه مذکور مصوب گردید در اسرع وقت تفاهم نامه مابین اداره کل کتابخانه های عمومی وسمنها منعقد گردد و در صورت داشتن شرایط لازم کتابخانه های وابسته به سمنها برای راه اندازی کتابخانه های عمومی مشارکتی از سوی اداره کل کتابخانه عمومی درچار چوب تفاهم نامه همکاری فی مابین انسبت  به راه اندازی وتقویت این کتابخانه ها در محل مراکز سمنها ومکانهای معرفی شده  سمنها اقدام  نماید.

10 آبان 90