به مناسبت روزجهانی دیابت انجمن حمایت ازبیماران دیابت استان کردستان همایش دیابت رابرگزارنمود.

به مناسبت روز جهانی دیابت انجمن حمایت ازبیماران دیابتب استان کردستان باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان وسازمان ملی جوانان همایش دیابت را در کانون امام خمینی شهرستان سنندج برگزار نمود .

دکتر خسروی مدیر انجمن حمایت از بیماران دیابت استان کردستان بابیان اینکه بایک آزمایش ساده قند خون از سلامت خود باخبر شوید کنترل دائمی بیماران دیابت توسط پزشک ومعرفی به انجمن را برای ارائه سایر خدمات در پیشبرد اهداف انجمن وسلامت جامعه موثر دانستند ونقش تغذیه ،ورزش ودرمان رادر بهبودوکنترل  بیماری موثر دانستند وبه خدماتی که در انجمن ارائه می شود ازجمله تست قند خون رایگان ،آموزش بیماران و.. اشاره داشتند ودرادامه دکتر حسینی از اعضای  هیات مدیره انجمن درارتباط با نوع تغذیه ودرمان بیماران  سخنانی ایراد نمودند ودکتر شکیبا نیز درموارد افت قند خون رعایت دوز مناسب انسولین را ضروری دانست وبه نقش تغذیه وورزش برای  ادامه یک زندگی طبیعی از نطر کمی وکیفی اشاره نمودند .

درحاشیه همایش نیز پیاده روی اعضای انجمن وسایر اقشاار مردم وهمچنین ارائه آزمایش قند خون رایگاه انجام شد.

2 آذر 89