همایش توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد

همایش توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد درتاریخ 04/10/1389روز شنبه درمحل استانداری برگزار گردید.

همایش توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد استان در تاریخ 04/10/1389روز شنبه درمحل استانداری با تلاوتی از قرآن مجید وسرود جمهوری اسلامی ایران وباحضور استاندارومعاون سیاسی امنیتی ومدیرکل امورسازمانهای مردم نهاد وزارت کشور ونمایندگان 300 سمن برگزار گردید .ابتدا آقای حسن زاده ضمن خیرمقدم وتشکر از استانتدار وآقای شریفی ودیگر مدعوین بیان داشتند دراستان تعدادچشمگیری سازمان مردم نهاد دراستان درزمینه های مختلف مشغول فعالیت وارایه خدمات هستند که جای بسی امیدواری است سمنها  می توانند درپیشبرد اهداف دولت خدمتگزار بسیار موثر باشند .ودراین برهه اززمان لازم است سمنها درروشنگری اذهان مردم استان دربرنامه هدفمندی یارانه ها ومبارزه با تبلیغات منفی دشمنان حداکثر تلاش خود را انجام دهند وهمچنین تقاضای همکار ی درراستای مبارزه با قاچاق کالا وکاهش آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد را داشتند .درادامه آقای شهبازی استاندار کردستان ضمن خیر مقدم وتشکر از دست اندرکاران برگزاری همایش ضمن اهمیت فعالیت سمنها درراستای رسیدگی بیشتر به امور سازمانهای مردم نهاد در جلسه پرسش وپاسخ خواستار مطرح نمودن مسائل ومشکلات وپیشنها دوانتقادهای نمایندگان سمنها شد .تادرنهایت بتوان گامی مفید دراستای کارایی بیشتر سازمان های مردم نهاد بردارند.

درپایان همایش نمایشگاه توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد ازتاریخ 05/10/1389ببا حضور آقای شریفی افتتاح وبه مدت سه در محل سالن نمایشگاه صنایع دستی در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت .

15 دی 89