اطلاعیه شماره 22 ستاد انتخابات كشور صادر شد

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه شماره 22 به اطلاع اعضای شعب ثبت نام جهت اخذ رأی می رساند ، باید ابتدا شناسنامه مراجعه كننده را دقیقا بازدید نمایند تا مطمئن شوند كه صفحات شناسنامه متعلق به همان شناسنامه باشد و صفحه مربوط به انتخابات نیز به مهر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی ممهور نشده باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور ؛ متن كامل اطلاعیه شماره 22 ستاد انتخابات كشور به این شرح است:

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره 22

اعضای شعب ثبت نام جهت اخذ رأی از مراجعه كنندگان باید ابتدا شناسنامه مراجعه كننده را دقیقا بازدید نمایند تا مطمئن شوند كه صفحات شناسنامه متعلق به همان شناسنامه باشد و صفحه مربوط به انتخابات نیز به مهر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی ممهور نشده باشد. سپس از مراجعه كننده رأی گیری نمایند.
ستاد انتخابات كشور

24 خرداد 92