اطلاعیه شماره 23 ستاد انتخابات كشور صادر شد

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه شماره 23 به اطلاع اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی می رساند ، به رأی دهندگان تذكر دهند كه نام نامزد مورد نظر خود را حتماً در برگ رأی مربوط به همان انتخابات درج نمایند، و برگهای رأی انتخابات در صندوقهای مربوط به خود ریخته شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور ؛ متن كامل اطلاعیه شماره 23 ستاد انتخابات كشور به این شرح است: بسمه تعالی اطلاعیه شماره 23 به اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی كه همزمان در حال اخذ رأی برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی با میاندوره¬ای مجلس شورای اسلامی یا میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری هستند، توصیه می شود اولاً به رأی دهندگان تذكر دهند كه نام نامزد مورد نظر خود را حتماً در برگ رأی مربوط به همان انتخابات درج نمایند، ثانیاً دقت و توجه داشته باشند كه برگهای رأی انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری را در صندوقهای مربوط به خود ریخته شود. ستاد انتخابات كشور

24 خرداد 92