اطلاعیه شماره 24 ستاد انتخابات كشور صادر شد

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه شماره 24 به اطلاع می رساند ، با موافقت وزیر محترم كشور اخذ رأی به مدت یك ساعت دیگر یعنی تا ساعت 21 ( نه شب ) در شهرهای سراسر كشور و حوزه های انتخابیه خارج از كشور تمدید می گردد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور ؛ متن كامل اطلاعیه شماره 24 ستاد انتخابات كشور به این شرح است: بسمه تعالی اطلاعیه شماره 24 ضمن تشكر از ملت شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی كه حضورشان نوید بخش خلق حماسه سیاسی است و تقدیر از كلیه دست اندركاران برگزاری انتخابات درحوزه های انتخابیه سراسر كشور، با عنایت به تماسهای دریافتی مبنی بر درخـواست تمدید مجدد مدت زمان اخـذ رأی در شهرهای كشور بـه لـحاظ حضور پرشـور و گسترده مردم وظیفه شناس، با موافقت وزیر محترم كشور اخذ رأی به مدت یك ساعت دیگر یعنی تا ساعت 21 ( نه شب ) در شهرهای سراسر كشور و حوزه های انتخابیه خارج از كشور تمدید می گردد. همچنین اعلام می دارد مدت زمان اخذ رأی در روستاها بنا به تشخیص و دستور استانداران محترم می باشد.

ستاد انتخابات كشور

26 خرداد 92