اطلاعیه شماره 25 ستاد انتخابات كشور صادر شد

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه شماره 25 به اطلاع اعضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار می رساند، رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده می بایست ادامه داشته و درب های شعب اخذ رأی به روی رأی دهندگان محترم باز باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور ؛ متن كامل اطلاعیه شماره 25 ستاد انتخابات كشور به این شرح است:

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره 25
به اطلاع اعضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار می رساند، رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده و صدور اطلاعیه اتمام رأی گیری می بایست ادامه داشته و درب¬های شعب اخذ رأی به روی رأی دهندگان محترم باز باشد.

ستاد انتخابات كشور

26 خرداد 92