اطلاعیه شماره 29 ستاد انتخابات کشور صادر شد

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 29 به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی و نمایندگان فرماندار می رساند ، پس از اتمام زمان اخذ رأی، قبل از هر اقدامی ابتدا آرایی که اشتباهاً به صندوق انتخابات دیگر انداخته شده را با حضور ناظران محترم به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس شمارش آراء با اولویت انتخابات ریاست جمهوری آغاز گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ متن کامل اطلاعیه شماره 29 ستاد انتخابات کشور به این شرح است: بسمه تعالی اطلاعیه شماره 29 اعضای محترم شعب اخذ رأی و نمایندگان فرماندار توجه داشته باشند پس از اتمام زمان اخذ رأی، برابر قانون در هنگام بازگشایی صندوقها، قبل از هر اقدامی ابتدا آرایی که اشتباهاً به صندوق انتخابات دیگر انداخته شده را با حضور ناظران محترم به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس شمارش آراء با اولویت انتخابات ریاست جمهوری آغاز گردد. تأکید می گردد رأی گیری فقط در شعب اخذ رأی شهر تهران تا ساعت 23 تمدید گردیده است و در سایر حوزه های انتخابیه اعضای شعب افرادی را که در صف رأی گیری حضور دارند به داخل شعبه هدایت و درب شعبه را بسته و بعد از آن برابر قانون از پذیرش افراد جدید خودداری نمایند. ستاد انتخابات کشور

26 خرداد 92