قوام شهیدی :ایرانیان خارج از کشور در استان مورد نظرشان سرمایه گذاری کنند

سید جواد قوام شهیدی :ما از هر فرصتی برای دعوت از ایرانیان خارج از کشور و شرکای خارجی آنان استفاده می کنیم تا بتوانیم زمینه های سرمایه گذاری در کشور را فراهم سازیم.

سید جواد قوام شهیدی روز چهارشنبه در نشست 23 نماینده شرکت های فرانسوی در امارات با شورای عالی ایرانیان خارج از کشور افزود: ما از هر فرصتی برای دعوت از ایرانیان خارج از کشور و شرکای خارجی آنان استفاده می کنیم تا بتوانیم زمینه های سرمایه گذاری در کشور را فراهم سازیم.
وی با بیان اینکه توسعه با همکاری خارج از مرزها امکان پذیر است ، گفت: اگر دنبال توسعه هستیم باید از تمام زمینه ها و امکانات برای دعوت از صاحبان صنعت، تکنولوژی، علم و صنعت استفاده و این افراد را در صحنه توسعه کشور فعال کنیم.

قوام شهیدی افزود:شورای بازرگانی ایرانیان در دبی از جمله شرکت های دیگر کشورها نظیر فرانسه علاقمند به همکاری برای توسعه در کشورمان هستند به همین منظور امروز با دعوت از این شورا برنامه ریزی جدی برای جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در این نشست چگونگی فرصت های سرمایه گذاری به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت چرا که ارتباط نزدیک با ایرانیان خارج از کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند منجر به سرمایه گذاری در ایران شود.

دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: شورای بازرگانی ایرانیان دبی و فرانسه می توانند کاتالیزورهای خوبی برای جذب سرمایه ها و سرمایه گذاری در بخش های مختلف در ایران باشند.

وی ادامه داد:در این راستا با توجه به نوع پروژه ،معافیت های مالیاتی، تسهیل در ورود و خروج ایرانیان خارج از کشور و دادن امکانات و تسهیلات بانکی برای آنان در نظر گرفته می شود تا بتوانند سرمایه های خودشان را در استان شان به جریان بیاندازند.

27 خرداد 93