سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی ادارات در استان کردستان برگزار شد.

سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری با همت سازمان بسیج کارمندان و دبیرخانه شورای فرهنگی استانداری و با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.

سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری با همت سازمان بسیج کارمندان و دبیرخانه شورای فرهنگی استانداری و با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و پایگاه بسیج شهید عباسپور در روز سه شنبه با حضور بیش از 95 نفر از کارمندان بسیجی و کارشناسان فنی و مدیریان انژی در سنندج برگزار شد.

 در ابتدای این سمینار آقای مهندس نجفیان مدیر عامل و مسئول بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در خصوص اقدامات انجام شده جهت کاهش مصرف انرژی در استان کردستان مطالبی ارائه نمودند.

 در ادامه کارشناسان نمایندگی سازمان بهره وری انرژی در خصوص اصول مدیریت انرژی در ساختمان ، ممیزی انرژی در ساختمان های اداری و مدیریت انرژی در سیستم های روشنایی مطالبی را ارائه نمودند.

 جلسه با پرسش شرکت کنندگان و پاسخ کارشناسان نمایندگی سابا به پایان رسید.

در این سمینار مهدی زندیه مسئول سازمان بسیج کارمندان استان کردستان به ضرورت برگزاری این سمینار آموزشی پرداخت و گفت: علاوه بر اینکه صرفه جویی در ادارات یک وظیفه قانونی است، بلکه تکلیف شرعی نیز می باشد که در همین راستا با همکاری بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان در پیک مصرف تمهیدات لازم اندیشیده شده و اقدامات شایسته ای در خصوص تشویق و ترغیب مدیران، کارمندان و مردم شریف استان صورت خواهد گرفت.

 

12 خرداد 94