دیدار مشاورمحترم استاندار ومسئول هماهنگی امور ایثارگران،مدیرکل محترم بنیادشهید وامورایثارگران استان ومدیران محترم بانک تجارت استان با خانواده های معظم شهداء

19 دی 94