: اهم اقدامات صورت گرفته توسط کمیته تخصصی عفاف و حجاب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان کردستان سال 94.

به منظور بهبود عملکرد، ارتقای فعالیت های اثر بخش و رفع نواقص کمیته تخصصی عفاف و حجاب، کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی استان کردستان به بررسی و سنجش عملکرد ادارات پرداخته و این اداره کل اقدامات مهم و موثر در این حوزه را شناسایی کرده، این اقدامات را جهت بهره برداری به دستگاه های سطح استان ارسال نموده است.

به منظور بهبود عملکرد و ارتقای فعالیت های اثر بخش  و رفع نواقص کمیته تخصصی عفاف و حجاب،  کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی به بررسی و سنجش عملکرد ادارات  پرداخته و  این اداره کل اقدامات مهم و موثر در این حوزه را شناسایی کرده و این اقدامات را جهت بهره برداری  به دستگاه های سطح استان ارسال نموده است.اهم اقدامات موثر در این کمیته به شرح ذیل می باشد.

1-    برگزاری منظم جلسات و دعوت از ادارات دولتی و واحد های خصوصی .

2-    تهیه و تدوین سند(منشور) عفاف و حجاب
بر اساس فرهنگ بومی استان کردستان.

3-   تعیین نمایندگان  تام الاختیار و آگاه در این حوزه و صدور حکم ابلاغ برای آنان.

4-    ارسال دستور العمل کمیته تخصصی عفاف و حجاب یه تمامی دستگاه ها.

5-    تعیین دستور کار جلسات بر اساس تحقیق های آسیب شناسانه در خصوص عفاف و حجاب شهر سنندج.

6-    انتخاب ده عضو برتر کمیته و تاسیس کمیته آسیب شناسی عفاف و حجاب  ( کمیته گفتمان)جهت برنامه ریزی و پیشبرد اهداف کمیته تخصصی عفاف وحجاب .

7-    پیگیری منظم و به موقع مصوبات جلسه.

8-    برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعیت عفاف و حجاب.

9-    برگزاری گفتمان آزاد عفاف و حجاب در دبیرستان های دختران.

10-تاسیس تیم بازرسی در بازرسی های عید 94 و اردیبهشت 94.

11-تعیین و مشخص نمودن مناطق آسیب زای شهر سنندج جهت برنامه ریزی 6 ماهه آسیب شناسی بد حجابی در این مناطق در سومین کمیته برنامه ریزی.

12-همکاری با دستگاه ها در اجرای هر چه بیشتر مصوبات.

13-دعوت از سمن ها و موسسه های مردم نهاد جهت حضور در جلسات عفاف و حجاب.

14-برگزاری نمایشگاه ها ی البسه با هدف گسترش بیشتر پوشش مناسب  بانوان.

15-برگزاری جلسات گفتمان و دعوت از اساتید مجرب  مختص کارکنان ادارات و عموم مردم.

16-درج مطالب آموزشی در مطبوعات.

17-ارشاد بد حجابان در اماکن عمومی.

18-تقدیر از بانوان با حجاب  در ادارات.

19-نشست با مدیران ادارات جهت همکاری بیشتر با این کمیته.

20-چاپ کتاب با موضوعیت عغاف و حجاب و پخش در ادارات و مدارس و نمایشگاه ها.

21-برگزاری همایش ها و تجلیل از فعالان حوزه عفاف و حجاب.

22-تهبه برنامه و تیزر های متنوع کوتاه و بلند و پخش در بین برنامه های پر بیننده شبکه استانی.

23-محرم سازی ادارات و مدارس و بیمارستان ها.

24-نصب بنر های تبلیغاتی در سطح شهر.

20 مرداد 95