برگزاری اولین کارگروه سال 95 تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران ( لزوم جلوگیری از آتش سوزی جنگلها و مراتع استان کردستان

اولین جلسه کارگروه تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران در سال 95 در تاریخ 23/5/95 در محل اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان برگزار شد.

 آقای دکتر ارشدی مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان هدف از تشکیـل جلسـه را تشکیـل کارگـروه تشکلهـای مردم نهاد مدیریت بحران در راستای کاهش بلایا خصوصا آتش سوزی جنگلها و مراتع استان کردستان و نیز چگونگی همکاری و همیاری ارگانها و ادارات ذیربط در امر اطفاء حریق  ،  با سازمان های مردم نهاد را تشریح نمودند .

سپس هریک از اعضای کارگروه گزارشی از عملکرد کارگروه در جلسات قبل ارائه نمودند  که در خاتمه پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضاء مواردی به شرح ذیل به تصویب رسید .                                                         

1ـ مقرر گردید تفاهم نامه ای درخصوص برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت امداد و نجات ما بین استانداری کردستان و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان منعقد و اداره کل مدیریت بحران استان نسبت به پیگیری مورد مذکور اقدام نمایند .

2ـ مقـرر گردیـد باتوجه به اهمیت اطلاع رسانی و ارائه آموزش های عمومی و همگانی درخصوص حوادث غیرمترقبه ، توسط اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مکاتبه و هماهنگی لازم با صدا و سیمای مرکز استان درخصوص تهیه و تدوین برنامه ای در راستای آگاه سازی مردم درخصوص کاهش حوادث غیرمترقبه انجام گیرد .

3ـ مقرر گردید اداره کل مدیریت بحران نسبت به پیگیری صدور بیمه های بی نام  از طریق اداره کل منابع طبیعی استان جهت اشخاصی که در امر اطفاء حریق جنگلها و مراتع استان فعالیت می نمایند اقدام نماید.

4ـ مقرر گردید جمعیت هلال احمر ضمن هماهنگی لازم با اداره کل مدیریت بحران نسبت به برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات جهت افراد عضو در سازمان های مردم نهاد مرتبط با مدیریت بحران و نیز دوره های آموزشی مقدماتی در سطح مدارس در سال تحصیلی جدید اقدام نماید .

3 شهريور 95