برگزاری دومین جلسه کمیته بیماران خاص استان

برگزاری دومین جلسه کمیته بیماران خاص استان در روز سه شنبه مورخ 15/07/95

برگزاری دومین جلسه کمیته بیماران خاص استان در روز سه شنبه مورخ 13/7/95 با سه دستور کار شامل :

1-   ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبل توسط اعضاء     

2-   تأخیرسازمان های بیمه گرپایه در پرداخت  بدهی داروخانه های توزیع کننده داروهای بیماران خاص  در شهرستان ها

3-   اختلال در فرایند تهیه و توزیع داروهای  بیماران خاص توسط داروخانه ها به دلایل افزایش قیمت داروها ، افزایش مالیات  و سود کم داروها

در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل گردید . در این جلسه آقای دکتر ارشدی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی هدف از تشکیل جلسه کمیته را دستیابی به اهداف کمیته و تعامل و همفکری کلیه دستگاه های ذیربط و انجمن های خیریه حمایت از بیماران  دانستند  و اضافه کردند که خدمات دهی به بیماران بایستی هدفمند باشد واین امر مهم جز با هماهنگی و همکاری همه جانبه کلیه اعضاء میسر نخواهد بود

در ادامه جلسه اعضاء به بیان دیدگا ههای خود پرداختند ودر خاتمه پس از بحث و تبادل نظر مواردی به شرح ذیل به تصویب رسید.

1-   مقرر گردید : معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان لیست اسامی داروخانه های ارائه دهنده خدمات دارویی به بیماران خاص را به اداره کل امور مالیاتی استان جهت تخفیف و کاهش مالیات اعلام نمایند .

2-   مقرر گردید : لیست اسامی بیماران خاص به دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اعلام تا نسبت به معرفی آنان به صندوق کارآفرینی امید جهت دریافت وام اشتغالزایی اقدام شود

3-   مقرر گردید : دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نسبت به تشکیل جلسه ای با حضور دستگاهها و انجمن های حمایتی ذیربط جهت ایجاد صندوق حمایتی بیماران خاص اقدام نماید

4-   مقرر گردید : جمعیت هلال احمر استان دستگاه کارتخوان ( POS) بانک رفاه کارگران در آن اداره مستقرنماید تا اداره کل تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت بدهی آنان اقدام کند

 

 

 

17 مهر 95