عنوان خبر: دومین جلسه کمیته تخصصی مبارزه با مصرف مشروبات الکلی در استان کردستان.

خلاصه خبر: تشکیل تیم متخصص متشکل از اعضای کمیته جهت تکمیل و اجرایی نمودن طرح سفیر سلامت کودکان مهد و دبستان در دومین جلسه کمیته تخصصی مشروبات الکلی به تصویب رسید.

متن خبر: دومین جلسه کمیته تخصصی مبارزه با مصرف مشروبات الکلی روز پنجشنبه 95/07/22 دراداره کل آموزش و پرورش استان با دستور کار سفیر سلامت برگزار شد. در این جلسه آقای حسینی نماینده علوم پزشکی، یکی از مجریان طرح از اقدامات مشابه در آموزش و پرورش و علوم پزشکی خبر داد و خواستار بازبینی و تکمیل طرح و عدم موازی کاری در خصوص اجرای طرح شدند . پیشنهاد دکتر ارشدی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تشکیل تیم تخصصی متشکل از نماینده گان علوم پزشکی- آموزش و پرورش-بهزیستی-سازمان نظام روانشناسی، جهت تکمیل واجرایی شدن طرح سفیر سلامت کودکان بود که با رأی مثبت اکثریت اعضای کمیته به تصویب رسید.

25 مهر 95