سومین نشست فصلی مشاورین فرمانداران در سنندج برگزار شد.

لیلا آژیر مشاور استاندار و مدیر کل دفتر بانوان و خانواده درسومین نشست فصلی مشاورین فرماندارن که صبح امروز تشکیل گردیدضمن ابلاغ سیاستهای وزارت کشور به لزوم برنامه ریزی جهت برپا نمودن اوقات فراغت دختران و زنان روستایی ،تهیه شناسنامه سلامت بانوان در سطح شهرستان ها و ارتقای وضعیت فرهنگی مهد های کودک تاکید نمود.

لیلا آژیر مشاور استاندار و مدیر کل دفتر بانوان و خانواده درسومین نشست فصلی مشاورین فرماندارن که صبح امروز تشکیل گردیدضمن ابلاغ سیاستهای وزارت کشور به لزوم برنامه ریزی جهت برپا نمودن اوقات فراغت دختران و زنان روستایی ،تهیه شناسنامه سلامت بانوان در سطح شهرستان ها و ارتقای وضعیت فرهنگی مهد های کودک تاکید نمود.

مشاور استاندار ضمن اعلام برنامه های کنگره ملی زنان موفق ایران و همایش زن،رسانه وخانواده خواستار همکاری هرچه بیشتر مشاورین در برنامه های شاخص مذکور که محوریت آنان ارتقاء مدیریت و رهبری زنان وتقویت رویکرد رسانه ها به موضوع زنان و خانواده و ظرفیت سنجی و ارزشگذاری و ترغیب فعالان رسانه ای و خبرنگاران  حوزه زنان و خانواده ،شدند

در ادامه ایشان با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی زنان کارآفرین ،زنان نخبه و مادران نمونه استان در حال بهروزرسانی و تکمیل اطلاعات می باشد خواستارارسال به موقع اطلاعات زنان شاخص و سرآمد شدند.

در پایان هرکدام از مشاورین گزارشی از برنامه های شاخص و مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را اعلام نمودند.

11 آبان 95