تشکیل انجمن زنان کارآفرین به همت امور بانوان و خانواده استانداری

لیلا آژیر در جلسه عصر دیروز که در محل ساختمان شماره 3 استانداری با حضورجمعی از کارآفرینان برتر استانی برگزارگردید از تشکیل انجمن زنان کارآفرین استان خبر داد.

لیلا آژیرضمن تشکر از خانم ساعد به عنوان مدیر عامل انجمن ، تاکید کردکه فعالیتهای انجمن باید با اولویت اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی باشد.

 همچنین ایشان اذعان داشت اعضاء هیات مدیره انجمن باید آموزش های لازم در زمینه کسب و کار را گذرانده باشند.

درادامه ساعد توضیحاتی  درخصوص انجمن ارائه نمود .وی افزود برای تسهیل در روند کار انجمن به سرکمیته هایی اعم از فرش،چرم و... تقسیم شده اند. و سعی دارند در قالب زنجیره تامین مواد اولیه ،تولید و توزیع فعالیت نمایند. ساعد از طی مراحل ثبت انجمن نیز خبر داد.

2 آذر 95