سومین جلسه کمیته تخصصی حقوق شهروندی استان کردستان

رئیس سازمان نظام پزشکی استان کردستان اعلام کرد، پژوهش کاملی در خصوص رعایت حقوق شهروندی در مطب پزشکان و درمانگاه های استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان در حال انجام است که نتایج آن در چهارمین جلسه کمیته تخصصی حقوق شهروندی ارائه خواهد شد.

سومین جلسه کمیته تخصصی حقوق شهروندی با دستور کار رعایت حقوق شهروندی در مطب پزشکان( ساماندهی مطب پزشکان)با حضور دکتر جمال ارشدی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری،دکتر بابک قطبی رئیس سازمان نظام پزشکی استان( رئیس بیمارستان بعثت شهر سنندج)، دکتر هومن قصری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان، دکتر انوش آریا نژاد مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان، دکتر هوشنگ فولادی مدیر درمان تامین اجتماعی استان و دیگر اعضای کمیته با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی  در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی روز شنبه مورخ 95/09/17 ساعت 10 صبح برگزار گردید.دکتر ارشدی پس از پیگیری مصوبات جلسه دوم حقوق شهروندی، خواستار پیشنهادات و اقدامات نمایندگان علوم پزشکی در خصوص وضعیت مطب های استان شدند.رئیس سازمان نظام پزشکی استان کردستان اعلام کرد، پژوهش کاملی در خصوص میزان رعایت حقوق شهروندی در مطب پزشکان و درمانگاه ها، و همچنین وضعیت کلی مطب پزشکان در کردستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان در حال انجام است که نتایج پژوهش در چهارمین جلسه کمیته تخصصی حقوق شهروندی ارائه خواهد شد. پس از تبادل نظر اعضای کمیته مصوبات ذیل به تصویب رسید:

مقرر گردید منشور حقوق بیماران به صورت بنر یا پوستر در مطب پزشکان و درمانگاه ها نصب شود.

مقرر گردید برنامه های تلویزیونی آموزشی جهت آگاهی مردم از حقوق بیمار و پزشک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و صداوسیما تولید شود.

مقرر گردید کارگاه های آموزشی جهت آگاه سازی از رعایت حقوق بیمار ویژه منشی پزشکان توسط دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردد.

مقرر گردید تیم بازرسی از مطب پزشکان و درمانگاه ها با همکاری ستاد بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شود.

22 آذر 95