پازارچه خوداشتغالی بانوان راه اندازی می شود

مدیرکل دفتر امورخانواده و بانوان استانداری کردستان از ایجاد بازارچه خود اشتغالی بانوان و ساماندهی پارک ویژه بانوان خبر داد.

جلسه کارگروه بانوان و خانواده ظهر امروز با حضور معاون محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری ظهر دیروز تشکیل شد.لیلا آژیر با بیان اینکه از نهاد ریاست جمهوری و سازمان  برنامه و بودجه استان اعتباری برای ساماندهی پارک بانوان در نظر گرفته شده است گفت: مکان فعلی پارک بانوان واقع در تپه طوس نوذر سنندج با توجه به در حاشیه بودن مورد استقبال کم بانوان قرار می گیرد که باید به منظور رفع این مشکل تدبیری اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه برای احداث این پارک در گذشته یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه شده است افزود: چون راه دسترسی این مکان برای همه بانوان سخت است می طلبد پارک دیگری در داخل شهر به این منظور در نظر گرفته شود.

آژیر پارک شهدا سنندج به منظور تخصیص به ورزش بانوان و پارک سپیدار را برای راه اندازی با بازارچه خوداشتغالی زنان سرپرست خانوارمناسب توصیف کرد و گفت: زنان سرپرست خانوارمکانی برای کار و ارایه کالاهای تولیدی خود در اختیار ندارند که باید این مسئله بطور جدی مد نظر قرار بگیرد.

مدیرکل دفتر امورخانواده و بانوان استانداری کردستان افزود: در خیلی از استانهای دیگر نیز فضاهای مناسبی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است و ساماندهی این امر مستلزم صرف هزینه های زیادی نیست.

علیرضا آشناگر در جلسه کارگروه بانوان و خانواده با بیان اینکه متاسفانه در کردستان فعالیت  اجتماعی زنان خیلی کم است ادامه داد: باید بر روی حضور بیشتر و موثرتر زنان در اجتماع و فرهنگ سازی مناسب برنامه ریزی و کار شود.

آشناگر با اشاره به اینکه در گذشته کارهایی برای احداث پارک بانوان در طوس نوذر سنندج با صرف هزینه های قابل توجه انجام شده است گفت: احداث یک پارک دیگر علاوه بر صرف هزینه، دشوار و زمانبر است برهمین مبنا اگر به ساماندهی و تجهیز پارک فعلی بانوان توجه شود بهتر است.

وی با بیان اینکه پارک بانوان باید برای جاذبه و ویژگی های خاص خود را داشته باشد ادامه داد: به منظور افزایش استقبال از این پارک لازم است از ظرفیت سمن ها و رسانه ها و کارهای تبلیغی بهره برد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارکردستان در ادامه ایجاد بازارچه اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار را با اهمیت توصیف کرد و گفت: همین بازارچه اشتغال را باید به نوعی برنامه ریزی و اجرا کرد که در کنار پارک بانوان قرار بگیرد و زمینه مراجعه هم اقشار جامعه به ان فراهم شود.

19 بهمن 95