توانمندسازی زنان، توانمندسازی بشریت است/ رویکردهای متعارض در مواجه با جایگاه زنان

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره به نقش مهم زنان در جامعه گفت: توانمندسازی زنان ، توانمندسازی بشریت است.

فهیمه فرهمند پور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده صبح امروز در اولین دوره آموزش طرح ملی توان افزایی زنان مدیر و مسئول در کردستان اظهار کرد: سال گذشته تفاهم نامه‌ای در حوزه زنان و خانواده وزارت کشور در خصوص توانمندسازی زنان مدیر در سطح کشور به امضاء رسید که برگزاری این دوره در کردستان در راستای اجرای این تفاهم‌نامه است.
وی افزود: زنان برای ایفای نقش های سازمانی و ارتقا توانایی ها نیازمند کسب مهارتهای ویژه هستند و این مهارتهای ویژه تنها با فعالیت های آموزشی ممکن می شود.
فرهمندپور با بیان اینکه با جدیت در راستای توانمندسازی و ارتقاء مهارت‌های شغلی زنان مدیر و مسئول در کشور حرکت خواهیم کرد، گفت: در این دوره آموزشی سه عنوان در زمینه "سازوکارهای نقادی و اسناد بالادستی در حوزه زنان"، "نقش و سهم زنان در اسناد ملی و بین المللی" و همچنین "توانمندسازی حقوقی و عدالت محوری جنسیتی" تدریس و ارائه خواهد شد.

فهیمه فرهمند پور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده صبح امروز در اولین دوره آموزش طرح ملی توان افزایی زنان مدیر و مسئول در کردستان اظهار کرد: سال گذشته تفاهم نامه‌ای در حوزه زنان و خانواده وزارت کشور در خصوص توانمندسازی زنان مدیر در سطح کشور به امضاء رسید که برگزاری این دوره در کردستان در راستای اجرای این تفاهم‌نامه است.
وی افزود: زنان برای ایفای نقش های سازمانی و ارتقا توانایی ها نیازمند کسب مهارتهای ویژه هستند
 و این مهارتهای ویژه تنها با فعالیت های آموزشی ممکن می شود.
فرهمندپور با بیان اینکه با جدیت در راستای توانمندسازی و ارتقاء مهارت‌های شغلی زنان مدیر و مسئول در کشور حرکت خواهیم کرد، گفت: در این دوره آموزشی سه عنوان در زمینه "سازوکارهای نقادی و اسناد بالادستی در حوزه زنان"، "نقش و سهم زنان در اسناد ملی و بین المللی" و همچنین "توانمندسازی حقوقی و عدالت محوری جنسیتی" تدریس و ارائه خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را افزایش کیفیت پست‌های مدیریتی توسط زنان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه تعداد مدیران زن از لحاظ کمیت قابل انتظار نیست، قصد داریم با برگزاری این دوره‌های آموزشی، کیفیت مدیریت توسط زنان را افزایش دهیم که این مسیر می‌تواند راه منطقی برای افزایش کمیت این قشر موثر جامعه باشد، زیرا افزایش کمیت و مهارت‌های شغلی زنان برای ما مهم است.

وی با بیان اینکه در کشور ما خلاء‌های جدی نسبت به حوزه زنان وجود دارد، گفت: زنان برای جبران این خلاء‌ها باید نقش موثر خود را ایفا کنند و نسبت به حوزه‌های کاری خود در بخش زنان حساس شوند.
به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، 12 ساعت از این دوره آموزشی به صورت سه نیمروز و تدریس مباحث توانمندسازی و 25 ساعت آن به شکل غیرحضوری خواهد بود.
فرهمندپور با اشاره به سه رویکرد متفاوت در مواجهه با جایگاه زنان، گفت: سه رویکرد در مواجهه با جایگاه زنان وجود دارد که اولین رویکرد آن دیدگاه سنتی نسبت به زن با مولفه‌هایی همچون باور به ناتوانی و فرودستی زنان در مقایسه با مردان، محدود سازی حوزه نقش آفرینی زنان، آسیب خیز دانستن هرگونه حضور اجتماعی زنان می‌باشد که این رویکرد هیچ ارتباطی به دین ندارد بلکه ریشه در سنت‌ها و حرف‌های کهن دارد.وی دومین رویکرد در مواجهه با جایگاه زنان را دیدگاه مدرن مبتنی بر اندیشه‌های فمینستی عنوان و اظهار کرد: این رویکرد اعتقاد به برابری کامل و انکار مطلق نقش‌های جنسیتی دارد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، گفت: آن رویکردی را که ما در مواجهه با جایگاه زنان قبول داریم رویکرد مبتنی بر رویکردهای دینی است که این رویکرد باور به کرامت عمومی انسان بدون هر گونه تمایز، پذیرش تفاوت‌های طبیعی موثر بر نقش‌ها و کارکردها و تعدیل دیدگاه برابر دارد.

لیلا آژیرمشاور استاندارومدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: یکی از موانع موجود در ارتقا پست مدیریتی زنان نگرش نادرست نسبت به توانمندی های زنان است و توجه به ارزش های مردانه در برخی سازمان ها است.

 

لیلا آژیرصبح امروز در افتتاحییه دوره آموزشی توان افزایی زنان مدیر و مسئول با اشاره به اینکه زنان در راستای ارتقاء پست های مدیریتی با موانعی روبرو هستند گفت: دیدگاه فضای کار زنانه و سبک مدیریت زنان در ادارات، زنان را از سبک رایج در سازمان دور می کند.

وی اظهار کرد: برخی دیدگاه های غلط در زمینه شیوه مدیریتی زنان در ادارت وجود دارد و زنان در مقایسه با مردان در شیوه مدیریتی ناتوان تر تلقی می شوند.وی ادامه داد: برخلاف دیدگاه ضعف مدیریتی نسبت به زنان، مدیران توانمند زیادی هستند که با بهره گیری از سبک مدیریت خوب و اعمال شیوه های مناسب، روند کارها را با نظم و انضباط بهتری پیش می برند.

آژیر هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را توانمند سازی زنان، حضور پررنگ زنان در عرصه مدیریتی، فراهم کردن بستر مناسب برای تحقق انتظارات بانوان و بهبود شاخصه های حوزه بانوان عنوان کرد.اسناد بالادستی ریاست جمهوری در حوزه زنان به نقش زنان در توسعه برنامه های ملی و بین المللی، توانمندسازی حقوقی، پی گیری عدالت جنسیتی و هدفمند کردن و موثر بین سازمانی توجه ویژه ای دارد.بر اساس هماهنگی های معاونت امور زنان و خانواده سی و هفت ساعت دوره آموزشی ویژه بانوان مسئول در ادارات در رده های مختلف مدیریتی در استان ها پیش بینی شده است که 12 ساعت آموزش حضوری و 25 ساعت آموزش غیر حضوری است.44 کارگاه آموزشی ویژه مدیران زن در 31 استان پیش بینی شده است، این کارگاه آموزشی 2 روزه با 55 عضو در استان کردستان امروز و فردا در سنندج برگزار می شود.


وی هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را افزایش کیفیت پست‌های مدیریتی توسط زنان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه تعداد مدیران زن از لحاظ کمیت قابل انتظار نیست، قصد داریم با برگزاری این دوره‌های آموزشی، کیفیت مدیریت توسط زنان را افزایش دهیم که این مسیر می‌تواند راه منطقی برای افزایش کمیت این قشر موثر جامعه باشد، زیرا افزایش کمیت و مهارت‌های شغلی زنان برای ما مهم است.
وی با بیان اینکه در کشور ما خلاء‌های جدی نسبت به حوزه زنان وجود دارد، گفت: زنان برای جبران این خلاء‌ها باید نقش موثر خود را ایفا کنند و نسبت به حوزه‌های کاری خود در بخش زنان حساس شوند.
به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، 12 ساعت از این دوره آموزشی به صورت سه نیمروز و تدریس مباحث توانمندسازی و 25 ساعت آن به شکل غیرحضوری خواهد بود.
فرهمندپور با اشاره به سه رویکرد متفاوت در مواجهه با جایگاه زنان، گفت: سه رویکرد در مواجهه با جایگاه زنان وجود دارد که اولین رویکرد آن دیدگاه سنتی نسبت به زن با مولفه‌هایی همچون باور به ناتوانی و فرودستی زنان در مقایسه با مردان، محدود سازی حوزه نقش آفرینی زنان، آسیب خیز دانستن هرگونه حضور اجتماعی زنان می‌باشد که این رویکرد هیچ ارتباطی به دین ندارد بلکه ریشه در سنت‌ها و حرف‌های کهن دارد.وی دومین رویکرد در مواجهه با جایگاه زنان را دیدگاه مدرن مبتنی بر اندیشه‌های فمینستی عنوان و اظهار کرد: این رویکرد اعتقاد به برابری کامل و انکار مطلق نقش‌های جنسیتی دارد.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، گفت: آن رویکردی را که ما در مواجهه با جایگاه زنان قبول داریم رویکرد مبتنی بر رویکردهای دینی است که این رویکرد باور به کرامت عمومی انسان بدون هر گونه تمایز، پذیرش تفاوت‌های طبیعی موثر بر نقش‌ها و کارکردها و تعدیل دیدگاه برابر دارد.
لیلا آژیرمشاور استاندارومدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: یکی از موانع موجود در ارتقا پست مدیریتی زنان نگرش نادرست نسبت به توانمندی های زنان است و توجه به ارزش های مردانه در برخی سازمان ها است.

لیلا آژیرصبح امروز در افتتاحییه دوره آموزشی توان افزایی زنان مدیر و مسئول با اشاره به اینکه زنان در راستای ارتقاء پست های مدیریتی با موانعی روبرو هستند گفت: دیدگاه فضای کار زنانه و سبک مدیریت زنان در ادارات، زنان را از سبک رایج در سازمان دور می کند.
وی اظهار کرد: برخی دیدگاه های غلط در زمینه شیوه مدیریتی زنان در ادارت وجود دارد و زنان در مقایسه با مردان در شیوه مدیریتی ناتوان تر تلقی می شوند.وی ادامه داد: برخلاف دیدگاه ضعف مدیریتی نسبت به زنان، مدیران توانمند زیادی هستند که با بهره گیری از سبک مدیریت خوب و اعمال شیوه های مناسب، روند کارها را با نظم و انضباط بهتری پیش می برند.
آژیر هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را توانمند سازی زنان، حضور پررنگ زنان در عرصه مدیریتی، فراهم کردن بستر مناسب برای تحقق انتظارات بانوان و بهبود شاخصه های حوزه بانوان عنوان کرد.اسناد بالادستی ریاست جمهوری در حوزه زنان به نقش زنان در توسعه برنامه های ملی و بین المللی، توانمندسازی حقوقی، پی گیری عدالت جنسیتی و هدفمند کردن و موثر بین سازمانی توجه ویژه ای دارد.بر اساس هماهنگی های معاونت امور زنان و خانواده سی و هفت ساعت دوره آموزشی ویژه بانوان مسئول در ادارات در رده های مختلف مدیریتی در استان ها پیش بینی شده است که 12 ساعت آموزش حضوری و 25 ساعت آموزش غیر حضوری است.44 کارگاه آموزشی ویژه مدیران زن در 31 استان پیش بینی شده است، این کارگاه آموزشی 2 روزه با 55 عضو در استان کردستان امروز و فردا در سنندج برگزار می شود.
7 اسفند 95