آگاه سازی جامعه از کاهش آسیب های اجتماعی فضای مجازی ضروریست

فرماندار شهرستان دهگلان گفت: آگاه سازی جامعه برای کاهش آسیب های اجتماعی فضای مجازی ضروریست.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ یحیی نظری امروز در نشست با مدیران کانالهای تلگرامی شهرستان دهگلان  با اشاره به نقش فضای مجازی درجامعه گفت:  استفاده درست بر اساس معیارهای انسانی و اخلاقی همراه با آگاهی لازمه فضای مجازی در جامعه اسلامی است و آسیب های این فضا باید شناسایی و کنترل شود.

دراین نشست نظری فرماندار دهگلان با اشاره به نقش فضای مجازی درجامعه گفت: استفاده درست بر اساس معیارهای انسانی و اخلاقی همراه با آگاهی لازمه فضای مجازی در جامعه اسلامی است و آسیب های این فضا باید شناسایی و کنترل شود.

فرماندار دهگلان افزود: با توجه به هجمه دشمنان، آگاه سازی عمومی در استفاده صحیح از فضای مجازی ضرورت دارد چرا که افزایش حجم چشمگیر کاربران این فضا بستر سوء استفاده هرجه بیشتر دشمنان نظام اسلامی را فراهم آورده است.

نظری گفت: مهم ترین راهکار برای زدودن آسیب های شبکه های اجتماعی و استفاده سودمند از آن افزایش سواد رسانه ای همگان در مورد این تکنولوژی ها می باشد.

وی افزود: آسیب های فضای مجازی در این شرایط بیشتر می شود و همه باید در استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مراقب باشیم زیرا دشمن با بهره گیری از فضای مجازی به دنبال ترویج فرهنگ منحط خود می باشد.

فرمانداردهگلان گفت: نسل امروز در معرض همه نوع تهدیدهای دشمنان در جنگ نرم و شبکه های اجتماعی قرار دارد و باید با تدبیر و برنامه ریزی مانع دور شدن این نسل از فرهنگ ارزشی و گرایش بیشتر آنان به نرم افزارهای پرخطر شد.

 وی  با تاکید براینکه در زمینه خدمت به مردم شهرستان درحد توان کار انجام شده و اگر یک سری کمی و کاستی  درشهرستان وجود دارد علت عمده آن کمبود اعتبار بوده است.

فرماندار دهگلان در پایان گفت: برای استفاده بهتر از این فضا باید سواد رسانه ای را بالا برده و فرهنگ صحیح استفاده از این فضا را در جامعه نهادینه کنیم زیرا نبود آموزش لازم برای استفاده درست از این فضای مجازی می تواند آن را از یک فرصت به یک چالش در جامعه تبدیل کند.

نظری بیان کرد: با توجه به اینکه ناگزیر به استفاده از تکنولوژی هستیم باید استفاده از فضای مجازی با مدیریت کامل ، آگاه سازی عمومی و شناخت کلیه آسیب ها و تهدیدهای این فضا انجام شود.

دراین نشست مدیران کانالهای انجمن ادبی لیلاخ، گوران بوئامانج، شنه ی لیلاخ،  لیلاخ قلبی کوردستان، نیازمندیهای دهگلان و کانال تلگرامی دهگلان شیدا حضور داشتند.

 

8 اسفند 95