معضل ترافیك با مدیریت صحیح و یكپارچه برطرف می شود

فرماندار شهرستان بانه گفت: معضل اصلى ترافیك در بانه نبود مدیریت صحیح و یكپارچه است و برطرف شدن معضل ترافیك بانه با همکاری مهم جانبه مردم و مسئولان و نیز اتخاذ مدیریت صحیح و یكپارچه برطرف می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ محمد فلاحى در جلسه شوراى ترافیك شهرستان بانه با بیان این مطلب اظهار داشت: همفكرى و تعامل نهادها و سازمانهاى مرتبط جهت حل معضل ترافیك سطح شهر بسیار حائز اهمیت است و در این راستا فرهنگ سازى از طریق انجمن هاى مردمى باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره برلزوم اجرای سیستم حمل و نقل اصولی برای کاهش حجم ترافیک در سطح شهرستان، همفكرى و همكارى نهادها و سازمانهاى مرتبط را الزامى و تأثیر گذار و منوط به بسترسازى دراین زمینه دانست.

فلاحی تصریح كرد: نباید نیروهاى پلیس و شهردارى در مقابل مردم قرار داده شوند و استفاده از تكنولوژیهاى روز جهت یكپارچه سازى و حل معضل ترافیك شهرستان الزامى است.

رئیس شوراى ترافیك شهرستان با تأكید بر فرهنگ سازى از طریق سازمانهاى مردم نهاد و انعكاس در رسانه ها گفت: مردم باید به سمت قانونمند بودن و رعایت قانون ترغیب و تشویق شوند.

گفتنى است فلاحى فرماندار بانه در پایان جلسه  ضمن اشاره به ساماندهى پاركها و میدانهاى اصلى شهر، گشت مشترك پلیس راهور و  شهردارى، پیگیرى دوربین هاى سیار شهرى را در اولویت كارى شوراى ترافیكى قرار داد.

8 اسفند 95