ضرورت اهتمام جدی شوراها به رعایت قانون/در انتخاب شهرداران از آزمون و خطا پرهیز شود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان، خواستار رعایت کامل قوانین از سوی اعضای شوراهای اسلامی شد و گفت: در دوره چهارم 104 فقره پرونده به هیئت حل اختلاف استان ارجاع شد که عمده آنها در ارتباط با عدم رعایت آئین نامه ها و قوانین شهرداری است و این موضوع نشان می دهد اعضای شوراها باید نسبت به مطالعه دقیق قوانین و فراگیری آموزشهای لازم که از طریق دفتر امور شهری استانداری ارائه می شود، اقدام کنن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، جمشید اسدی روز چهارشنبه در همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای شهرهای استان اظهار کرد: شوراهای اسلامی به عنوان پارلمان های محلی، تحولی بزرگ در نظام توسعه شهرها محسوب می شوند و مطابق با شریعت اسلام و قانون اساسی کشورمان به عنوان یکی از ارکان اداره امور در رده های مختلف از روستا تا استان فعالیت دارند و در تمام امور مرتبط با شهر از طریق تصمیم سازی، نظارت و ارائه برنامه قادر به اثرگذاری هستند.

افزایش حضور زنان و ترکیب جوان شوراهای دور پنجم

وی تعداد اعضای شوراهای اسلامی در دوره پنجم را در 29 شهر استان 161 نفر اعلام کرد و گفت: این آمار در قیاس با تعداد 183 نفر عضو دوره گذشته با کاهش 12 درصدی همراه بوده است و اگرچه ممکن است این کاهش، فرصت حضور برخی از افراد را سلب کرده باشد، اما می تواند به پویایی و چابکی شوراها هم کمک کند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان، ترکیب اعضای شورای شهرهای این دوه برحسب مدرک تحصیلی را شامل فوق لیسانس 24 درصد، لیسانس 49.5 درصد، فوق دیپلم 8 درصد و دیپلم و زیردپیلم 16 درصد عنوان کرد و گفت: یک نفر نیز دارای مدرک دکترا است.

اسدی خاطرنشان کرد: 43 درصد از اعضای شوراهای دوره پنجم در رده سنی 25 تا 35 سال، 32 درصد در رده سنی 35 تا 45 سال، 22 درصد در رده سنی 45 تا 55 سال و 3 درصد نیز از 55 سال به بالا هستند.

به گفته وی 12 نفر معادل 8 درصد از اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان در دوره پنجم را زنان تشکیل می دهند که این آمار در مقایسه با دوره چهارم از رشد 2.5 درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: 63 نفر معادل 39 درصد از اعضای دوره پنجم شوراهای شهر، پیش از این نیز سابه حضور در شورا را داشته اند، ضمن آنکه در 10 شهر مراکز شهرستانهای استان، این تعداد 16 نفر معادل 24 درصد است.

در انتخاب شهرداران از آزمون و خطا پرهیز شود

وی در ادامه با تأکید بر اینکه یکی از وظایف مهم شوراهای اسلامی، طبق قانون، انتخاب شهردار است، گفت: اعضای شوراها لازم است با بررسی همه جانبه و احصاء سرمایه ها و منابع انسانی موجود، افراد واجد شرایط را برای این مسئولیت برگزینند.

اسدی با اشاره به لزوم پرهیز از آزمون و خطا در انتخاب شهرداران، بر ضرورت انتخاب افراد باتجربه برای این مسئولیت تأکید کرد و افزود: البته منکر استفاده از جوانان خلاق و نوآور در این عرصه نیستیم، اما باید زمینه پروش منابع انسانی برای سمت شهرداری، متناسب با زمان و مکان فراهم شود.

وی با یادآوری تغییرات فراوان شهرداران و میانگین عمر مسئولیت 2 ساله آنها در دوران شورای چهارم گفت: قطعا این بازه زمانی برای به ثمر نشستن یک برنامه مدون کافی نخواهد بود و این نشان می دهد موضوع انتخاب شهرداران باید با دقت و حساسیت خاصی از سوی شوراها دنبال شود.

 

21 تير 96