دو شنبه 7 بهمن سال 1398

اخبار

آمار و اطلاعات صحيح چراغ راه برنامه ريزى است

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان با تاكيد بر اهميت استفاده از آمار و اطلاعت در برنامه‌ريزى‌ها، گفت: آمار و اطلاعات صحيح چراغ راه برنامه‌ريزى است.
آمار و اطلاعات صحيح چراغ راه برنامه ريزى استبه گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
حسين فيروزى در همايش استانى بزرگداشت روز آمار و برنامه ريزى، اظهار داشت: آمار و اطلاعات زيربناى برنامه ريزى و برنامه ريزى زيربناى توسعه است بنابراين براى رسيدن به توسعه نيازمند استفاده درست و اصولى از آمار و اطلاعات هستيم.
وى در تاكيد بر اهميت تهيه و استفاده صحيح از آمار و اطلاعات خاطرنشان كرد: تربيت نيروى انسانى در دانشگاه ها بايد متناسب با نياز بازار كار باشد اما بيشتر در رشته هايى نيرو تربيت كرديم كه بازار كار آنها اشباع است و اين امر هدر رفت سرمايه هاى كشور را در پى دارد.
فيروزى در اين خصوص افزود: نرم افزارها و ذهن افزارها، به راحتى قابل جبران نيست و جزو منابع تجديد ناپذير كشور هستند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان آمار و اطلاعات را با حكمرانى مطلوب مرتبط دانست و گفت: استفاده صحيح از آمارِ درست موجب مى شود رابطه ميان دولت و ملت شفاف و صادقانه باشد و در جامعه عدالت جارى گردد.
وى در ادامه سخنان خود، بر لزوم آموزش استفاده صحيح از آمارها تاكيد كرد و اذعان داشت: غالبا مديران فوبياى استفاده از آمار دارند و اين ترس بايد با آموزش برطرف شود.
فيروزى در پايان ضمن تقدير از عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزى استان در خارج كردن تنظيم آمار از حالت سنتى، گفت: لازم بود آمارها به گونه اى تنظيم شود كه همه بتوانند از آن استفاده كنند و اين اقدام مبناى توسعه سريعتر و كم هزينه تر براى استان خواهد شد.

برچسب ها