دو شنبه 7 بهمن سال 1398

اخبار

اتصال تمامى فرماندارى‌ها و بخشدارى‌هاى كردستان به شبكه دولت

مدير فناورى، اطلاعات و شبكه استاندارى كردستان از اتصال تمامى ١٠ فرماندارى و ٣١ بخشدارى استان طى مراسمى به شبكه دولت خبر داد.
اتصال تمامى فرماندارى‌ها و بخشدارى‌هاى كردستان به شبكه دولت


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان
؛ پيمان خليلى در گفتگو با خبرنگار اين پايگاه ضمن اعلام خبر اتصال تمامى فرماندارى ها و بخشدارى هاى استان به سامانه دولت، گفت: اين اقدام در راستاى توسعه دولت الكترونيك و حذف نامه هاى كاغذى از چرخه ادارى انجام شد. 
وى افزود: به همين منظور، فرماندارى هاى استان پيش تر به سيستم اتوماسيون تجهيز شده بودند و بخشدارى ها نيز همزمان با اتصال به شبكه دولت از اين سيستم برخوردار شدند. 
خليلى خاطرنشان كرد: اين اقدامات در راستاى اجراى مصوبات كميته فناورى اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك ، ذيل كارگروه توسعه مديريت استاندارى و بنا به تاكيد معاون محترم هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار اجرايى شد. 
مدير فناورى، اطلاعات و شبكه دولت استاندارى، در ادامه اظهار داشت: تاكنون ١٧٠ دستگاه اجرايى، سازمان، ارگان و نهاد دولتى در استان به شبكه دولت متصل بودند كه از روز ٥شنبه ٣٠ فروردين ماه ٩٧ بخشدارى ها نيز به اين شبكه پيوستند. 
وى اضافه كرد: اين ١٧٠ نقطه متصل شامل دستگاه هاى مستقر در مركز استان، فرماندارى ها و شهردارى هاى استان است كه با توجه به نامه نگارى هاى انجام شده با تمامى دستگاه هاى دولتى و نظر به فراهم بودن بستر سخت افزارى و نرم افزارى در شهرستان ها، اميدواريم به زودى شاهد اتصال تمامى دستگاه هاى دولتى استان به شبكه دولت و حذف نامه هاى كاغذى از چرخه ادارى باشيم.

بازدید [ 548283 ]
برچسب ها