چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

اجرای طرح فاصلە‌گذاری هوشمند با جدیت اجرایی شود

رئیس کمیتە امنیتی اجتماعی ستاد مقابلە با کرونای استان کردستان بر ضرورت اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در سطح استان تاکید کرد.
اجرای طرح فاصلە‌گذاری هوشمند با جدیت اجرایی شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین خوش اقبال در جلسه ویدئو کنفرانس روند اجرای فاصله گذاری هوشمند با فرمانداران در شهرستانها گفت: فاصله گذاری هوشمند کماکان تداوم فاصله گذاری اجتماعی است ولازم است فرمانداران همچنان دستورالعمل های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه فرمانداران در اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند نباید سیلقه‌ای عمل کنند، گفت: کارهای در دست اجرا باید در همه شهرستانها هماهنگ باشد و در هیچ شهرستانی خلاف دستورالعمل ها اقدامی صورت نگیرد.
خوش اقبال ضمن قدردانی از همراهی مردم و خصوصا کادر درمانی و اصناف در مبارزه با بیماری کرونا افزود: بی گمان اگر همکاری مردم نبود نمیتوانستیم تا این اندازه موفق باشیم.
وی افزود: مردم باید هوشیار باشند و کماکان با رعایت بهداشت و بکارگیری توصیه‌های بهداشتی به علوم پزشکی و مدیران درمانی در مبارزه با کرونا یاری برسانند.

بازدید [ 101004 ]
برچسب ها