سه شنبه 7 بهمن سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

معاون سیاسی استاندار؛

اجلاسیە شهدای کارمند باید پرمحتوا و باشکوە برگزار شود

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار کردستان تاکید کرد اجلاسیە شهدای کارمند باید دارای محتوای غنی و باشکوە هرچە تمامتر برگزار شود.
اجلاسیە شهدای کارمند باید پرمحتوا و باشکوە برگزار شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین خوش اقبال در ششمین جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با بیان اینکه همه ما در قبال شهدا دارای مسئولیت هستیم گفت: وقتی اجلاسیه یا برنامه ای برای شهدا برگزار می شود باید همه تلاش خود را بکار بگیریم که آن برنامه با شکوه ودر اذهان مردم ماندگار شود.
وی با تاکید بر ضروت حفظ شان و جایگاە شهدای کارمند در برگزاری اجلاسیە گفت: ادارات و دست اندرکاران برگزاری اجلاسیە تلاش کنند کە در این رابطە نقش و وظیفە خود را بە درستی انجام دهند.
خوش اقبال همچنین در خصوص کتاب هایی کە بە سرگذشت شهدا و زندگینامەی شهدا اختصاص پیدا می کند اظهار داشت: کتابهایی کە دربارە زندگی و سرگذشت شهدا تهیە و تالیف می شوند باید دارای محتوای غنی باشند تا بتواند مبنای پژوهش واستفادە آیندگان باشد.
معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکە ما در برگزاری برنامە های مربوط بە شهدا تجربە ۴۰ سالە داریم گفت: حتما برای برنامە های این اجلاسیە نظرات کارشناسان بخش های مختلف اخذ شود.
اجلاسیە شهدای کارمند استان کردستان دوم اسفندماە سالجاری در سنندج برگزار می شود.

بازدید [ 753654 ]
برچسب ها