شنبه ۲۵ آذر سال ۱۳۹۶

اخبار اقتصادی و عمرانی

  59 طرح در کارگروه زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت

59 طرح در کارگروه زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت

59 طرح تولیدی، گردشگری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان کردستان بررسی و 53 طرح از آنها تصویب رسید.

مشاهده مطلب
  کردستان استانی کم مشکل در مبادلات مرزی است

کردستان استانی کم مشکل در مبادلات مرزی است

رییس سازمان ملی استاندارد ایران استان کردستان را جزو استانهای کم مشکل در میان استانهای مرزی کشور از لحاظ استاندارد کالاها ارزیابی کرد.

مشاهده مطلب