چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار سایت قدیم

پیام تبریک مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان به مناسبت روز شهرداریها

جمشید اسدی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان در پیامی روز شهرداری ها را به همه شهرداران شهرهای استان تبریک گفت
پیام تبریک مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان به مناسبت روز شهرداریها
یک شنبه 18 تیر سال 1396

 

در اين پيام آمده است:" نامگذاري 14 تيرماه به عنوان روز شهرداريها براي تقدير از زحمات شبانه روزي تلاشگران عرصه خدمت و آباداني، مبارک است و اين روز را به همه شهروندان عزيز و پرسنل زحمتکش تبريک مي گويم و اميدوارم در سالجاري که مزين به نام توليد و اشتغال مي باشد در راستاي تحقق اهداف عاليه دولت تدبير و اميد با همدلي و تلاش مضاعف تلاش نمائيم تا زمينه خدمتگذاري بيشتر از پيش را براي مردم عزيز فراهم نمائيم

آنچه که امروز شهرداران بايد سرلوحه کار و امورات خود قرار بدهند، خروج شهرداري از فعاليت تک بعدي انجام پروژه هاي عمراني و ورود به ابعاد گسترده فعاليت هاي اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و ورزشي مورد نياز شهروندان است

شهرداري مي بايست با بسترسازي، شهري مناسب براي برقراري تعاملات اجتماعي مهيا نمايد تا شهروندان بتوانند همه نيازمندي هاي اقتصادي، علمي، اجتماعي و فرهنگي خويش را در آن جويا باشند. اميد است با تصميم سازي هاي خردگرايانه منتخبين جديد شوراهاي اسلامي شهرها و تعامل تمامي دستگاه هاي اجرايي ذيمدخل با شهرداريها در سالجاري بتوانيم زمينه تحقق اين اهداف و همچنين بهره گيري از مشارکت سرمايه گذاران در انجام پروژه هاي انتفاعي و زيرساختي را فراهم نماييم تا با استفاده از مشارکت بخش خصوصي شهرداريها بتوانند در همه ابعاد گسترده وظائف و مسئوليت هاي محوله ورود نمايند و خدمات مطلوبي در اين حوزه ها ارائه نمايند"