پنج شنبه 2 خرداد سال 1398

اخبار

ادغام تعاونی های مرزنشین با هدف افزایش سود اعضا، مورد تاکید است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، تاکید کرد: هدف از ادغام و تجمیع تعاونی های مرزنشین استان امکان نظارت بیشتر، توانمند کردن تعاونی ها و افزایش سود اعضای آنهاست.
ادغام تعاونی های مرزنشین با هدف افزایش سود اعضا، مورد تاکید است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در سومین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در واکنش به مخالفت اعضای تعاونی های مرزنشین نسبت به ادغام و تجمیع این تعاونی ها، گفت: قطعا در انعکاس موضوع به اعضای تعاونی ها اخلالی وجود داشته و آنها توجیه نشده اند که سود، صلاح و صرفه آنها در ادغام تعاونی هاست.

وی افزود: اعضا باید متقاعد شوند که مباحث و تصمیمات شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، مانع اقدامات جاری و روزانه نعاونی ها نبوده و قطعا هدف آن ایجاد محدودیت نیست و اگر اخلای در فعالیت ها ایجاد شده، بخشی به دلیل عملکرد هیات مدیره ها و بخشی به دنبال شرایط اقتصادی بوده است.

فیروزی تعاونی های مرزنشین را محملی برای اشتغال و ارتقاء نسبی معیشت مرزنشینان تا شعاع 20 کیلومتری مرزها دانست و افزود: تصمیمات اتخاذ شده شورا در راستای ارتقاء بهره وری تعاونی های مرز نشین بوده و تلاش دارد فعالیت های این تعاونی ها را هرچه بیشتر به سامان و قانونمند کند تا بیشترین سود ممکن برای اعضا حاصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، با تاکید بر لزوم چاره اندیشی در خصوص جذب سهمیه امسال و سال گذشته برای تعاونی های مرزنشین استان، خاطرنشان کرد: محور اصلی تصمیمات و اقدامات، ارتقاء معیشت مرزنشینان است و در صورت تحقق ادغام این تعاونی ها، تخصیص سهمیه سوخت صادراتی برای آنها پیگیری خواهد شد.

شایان ذکر است در حال حاضر 19 تعاونی مرز نشین در کردستان وجود دارد که بیش از 22 هزار عضو دارند.

برچسب ها