دو شنبه 11 فروردین سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

استاندار کردستان تاکید کرد؛

از حضور سرمایه‌گذاران با تجربه و توانمند در بخش گردشگری استقبال می‌کنیم/ کردستان ظرفیت‌های مطلوبی در بخش گردشگری برای معرفی دارد

استاندار کردستان تاکید کرد حضور سرمایه گذاران با تجربه و توانمند در استان مورد استقبال قرار می گیرد و باید ظرفیت های گردشگری استان به خوبی معرفی شود.
از حضور سرمایه‌گذاران با تجربه و توانمند در بخش گردشگری استقبال می‌کنیم/ کردستان ظرفیت‌های مطلوبی در بخش گردشگری برای معرفی دارد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسه ای به مناسبت برگزاری همایش بین المللی اکوتوریسم و گردشگری روستایی در سال۲۰۲۰ در ایران گفت: بخشی از روستاها و مناطق کردستان قابلیت معرفی در سطح بین المللی را دارند و باید تلاش کنیم این ظرفیت ها را در قالب همایش های بین المللی به جهانیان معرفی کنیم.
وی افزود: باید تلاش کنیم میزبانی همایش بین المللی  اکوتوریسم و گردشگری روستایی را که سال ۲۰۲۰ در ایران برگزار می شود را در استان کردستان داشته باشیم.
مرادنیا همچنین ضرورت حضور سرمایه گذاران بخش گردشگری در استان را یادآوری کرد و افزود: اگر سرمایە گذاری پیشینە و تجربە مناسب داشتە باشد ومایل بە کار در استان باشد حتما مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
مرادنیا بە علاقە مندی های موجود میان میان کردستان ایران و اقلیم اشارە کرد و اظهار داشت: ایجاد تورهای گردشگری میان دو طرف می تواند زمینە ساز کسب درآمد باشد و با توجە علاقە مندی موجود در مردم اقلیم کردستان عراق باید از این فرصت ها بهرە برد.
وی اضافە کرد: گردشگری سلامت نیز از جملە موضوعاتی است کە می تواند درآمد مناسبی در پی داشتە باشد و حتما دستگاه‌های مرتبط بایود این مسئلە را مورد توجە جدی قرار دهند.

بازدید [ 29754 ]
برچسب ها