سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

از سرگیری جلسات کانون تخصصی اقتصادی مرکز هم اندیشی توسعه کردستان

با تشکیل مجدد جلسات کانون تخصصی اقتصادی مرکز هم اندیشی توسعه کردستان، برنامه ریزی توسعه استان با تاکید بر مزیت های استان، مرور می شود.
از سرگیری جلسات کانون تخصصی اقتصادی مرکز هم اندیشی توسعه کردستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ در این جلسه که با حضور تعدادی از سرمایه گذاران، اساتید دانشگاه و کارشناسان ادارات ذیربط استان برگزار شد، اعضای کانون بر لزوم تدوین سند آینده نگری توسعه استان تاکید کردند.
در این جلسه که با وقفه یکساله ازسرگرفته شده، اعضا بر لزوم برگزاری همایش سرمایه گزاری با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سرمایه گذاران، و مدیران و کارشناسان ادارات ذیربط تاکید کرده و این همایش را در راستای تشویق و تبلیغ سرمایه گذاری در کردستان ، حائز اهمیت دانستند.
راه اندازی مرکز اسناد توسعه کردستان، دیگر مصوبه این جلسه بود و مقرر شد، این مرکز با همکاری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایجاد شود تا منبعی معتبر برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه توسعه استان باشد.
در این جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با تاکید بر اهمیت توجه و استفاده از مزیت های استان در برنامه ریزی توسعه، پیوند میان کانون تخصصی اقتصادی مرکز هم اندیشی توسعه کردستان با ادارات و سازمان های استان را امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانست.
حسین فیروزی همچنین خاطرنشان کرد: وجود طرح های مطالعه شده و آماده ارائه به سرمایه گذاران می تواند روند سرمایه گذاری را تسهیل و تسریع نماید.

بازدید [ 646608 ]
برچسب ها