چهار شنبه 1 اردیبهشت سال 1400

اخبار

از نقد نە هراس داریم و نە نگران می‌شویم/ حاصل سفر معاون اول رئیس جمهور به کردستان سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در دو پروژه بزرگ صنعتی بود/ تخریب نتیجەای جز نا امید کردن مردم ندارد

استاندار کردستان بە صراحت اعلام کرد که با روی گشاده پذیرای انتقادات سازنده و منصفانه هستیم و از نقد نه هراس داریم و نه نگران می‌شویم.
از نقد نە هراس داریم و نە نگران می‌شویم/ حاصل سفر معاون اول رئیس جمهور به کردستان سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در دو پروژه بزرگ صنعتی بود/ تخریب نتیجەای جز نا امید کردن مردم ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسه شورای اداری استان و جشنواره شهید رجایی در سال ۹۹ با بیان اینکه جایگاه و مسئولیت وی می طلبد که انتقادات را پذیرا باشد، گفت: معتقد به قبول انتقادات سازنده و منصفانه هستیم اما نه انتقادی که اساس و بنای خود را بر تخریب گذاشته است.
وی اضافه کرد: در اقدامات و کارهایی که انجام می شود بصورت طبیعی نقاط قوت و ضعف دارد و گاها افرادی به نقد آن کارها می پردازند، اما باید در کنار پرداختن به نقاط ضعف نقاط قوت و خدمات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
مرادنیا همه مدیران را خدمتگذاران به مردم و نظام عنوان کرد و اظهار داشت: کارهای انجام شده عملکرد یک شخص یا جریان خاص نیست بلکه کارهای انجام شده عملکرد و کارنامه نظام جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکە برخی افراد و جریان ها نمی خواهند موفقیت وکارهای انجام شدە را ببیند و مدام در پی ناامید کردن مردم هستند، گفت: در سفر دکتر نوبخت بە کردستان هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بە اتمام پروژە های استان کمک شد ولی باز افرادی بە سیاە نمایی در این خصوص و بیهودە انگاشتن این سفر پرداختند.
استاندار کردستان همچنین بە سفر معاون اول رئیس جمهور بە کردستان نیز اشارە کرد و افزود: کل سرمایە گذاری بخش صنعت کردستان ۳۱۵ میلیون دلار بود ولی در سفر دکتر جهانگیری معادل یک میلیارد دلار برای دو پروژه صنعتی استان با حضور بانک ها مصوب شد ولی بجای تزریق امید به جامعه آن سفر را مورد تخریب قرار دادند.
وی از صدا وسیما، رسانه ها و افراد دارای اندیشه و قلم به دستان درخواست کرد منصفانه و به دور از غرض ورزی به نقد عملکردها بپردازند.
مرادنیا در ادامه سخنان خود به قانون حمایت از معلولین اشاره کرد و اظهار داشت: ۱۰ درصد جامعه را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند که عدد قابل تاملی است و از مدیران می خواهم به هیچ وجه نسبت به معلولان بی توجه نباشند.
وی در ادامه سخنان خود تلاش بانک های استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه میزان مصارف بانک های استان افزایش پیدا کرده و همچنان باید این روند تداوم داشته باشد.
استاندار کردستان مردم استان را مردمانی فرهنگی، مهربان و نوع دوست توصیف کرد و گفت: مدیران باید در تحت پوشش قرار دادن کودکان بی سرپرست و ایتام توجه خاص داشته باشند و بصورت ماهیانه مبلغی را به حمایت از آنان اختصاص دهند.
در جلسە شورای اداری استان از ۱۵ دستگاە اجرایی برتر جشنوارە شهید رجایی تجلیل شد.

بازدید [ 13053 ]
برچسب ها